Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2735/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM, DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ nội dung Tuyên bố Hà Nội đã được cộng đồng Quốc tế và Chính phủ Việt Nam thống nhất tại Hội nghị các Bộ trưởng về Cúm động vật và đại dịch tháng 4 năm 2010;

Căn cứ công văn số 4702/BYT-DP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Bộ Y tế về việc phối hợp Xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống Cúm gia cầm giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Đối tác cúm gia cầm và cúm ở người,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm gia cầm là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện chương trình quốc gia có các nhiệm vụ sau đây:

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương; Là cơ quan đầu mối Quốc gia về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và kế hoạch hành động cụ thể của các đơn vị.

3. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành liên quan đến các hoạt động thực hiện các chương trình, dự án về phòng chống cúm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi của các Bộ, Ngành.

Trên cơ sở chung của chương trình Quốc gia, các cơ quan liên quan hoạt động trong lĩnh vực này xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng các Cục: Thú y, Chăn nuôi; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ QG phòng chống dịch cúm gia cầm;
- BCĐ QG phòng chống đại dịch cúm ở người;
- Các Bộ: y tế, Kế hoạch và ĐT, Tài chính, Giáo dục ĐT, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và MT, Quốc phòng, Công an, Công Thương;
- Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ VN, Nông dân VN, Chữ thập đỏ VN, Thú y VN, Chăn nuôi Gia cầm VN, Thức ăn Chăn nuôi VN;
- Ban Thư ký PAHI;
- Lưu: VT, HTQT (NTNT)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

Kèm theo QĐ: Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai đoạn 2011-2015.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 về Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và bệnh truyền nhiễm mới nổi giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!