Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 228/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Hoàng Anh
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 228/QĐ-SYT

Rạch Giá, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU ĐƠN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa IX;
Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;
Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp;
Xét tình hình thực tế tại địa phương và theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Mẫu thủ tục hành chính được áp dụng trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Các mẫu được sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh và được đưa vào thành phần hồ sơ có liên quan đến việc cấp, gia hạn, đổi chứng chỉ, chứng nhận và thẩm định cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Y tế huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ Sở;
- Lưu VT; NVD.

GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/QĐ-SYT ngày 31/07/2009 về mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề y, dược tư nhân do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.271

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!