Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2206/QĐ-UBTDTT về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Số hiệu: 2206/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2206/QĐ-UBTDTT

Hà Nội , ngày 16 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN PHONG ĐẲNG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẤU KIẾM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thể dục Thể thao;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao; Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Đấu Kiếm lâm thời Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Nguyễn Danh Thái

 

TIÊU CHUẨN

PHONG ĐẲNG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẤU KIẾM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBTDTT ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Uỷ ban Thể dục Thể thao)

I. ỦY BAN TDTT CÔNG NHẬN DANH HIỆU KIỆN TƯỚNG QUỐC TẾ

cho các vận động viên Việt Nam được Liên đoàn Đấu Kiếm quốc tế phong tặng.

II. KIỆN TƯỚNG QUỐC GIA

1. Giải vô địch quốc gia, giải Đại hội TDTT toàn quốc, giải Cup các Câu Lạc Bộ toàn quốc, Giải Vô địch Đồng đội toàn quốc:

+ Vận động viên đạt hạng Nhất, Nhì nội dung thi đấu cá nhân.

+ Vận động viên của các đội đạt hạng Nhất nội dung thi đấu đồng đội.

2. Giải Vô địch trẻ, thiếu niên toàn quốc:

+ Vận động viên đạt hạng Nhất nội dung thi đấu cá nhân trẻ.

III. CẤP I QUỐC GIA

1. Giải vô địch quốc gia, giải Đại hội TDTT toàn quốc, Giải Cup các Câu Lạc Bộ toàn quốc, Giải Vô địch Đồng đội toàn quốc:

+ Vận động viên đạt hạng Ba ở nội dung thi đấu cá nhân.

+ Vận động viên của các đội đạt hạng Nhì, Ba nội dung thi đấu đồng đội.

2. Giải Vô địch trẻ và thiếu niên toàn quốc:

+ Vận động viên đạt hạng Nhì nội dung thi đấu cá nhân trẻ.

+ Vận động viên đạt hạng Nhất nội dung thi đấu cá nhân thiếu niên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2206/QĐ-UBTDTT về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.202
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235