Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẦN THƠ TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ BỘ Y TẾ QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Công văn số 1525/UB ngày 11 tháng 5 năm 2004). Bộ Y tế (Tờ trình số 9509/TTr-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2004). Bộ Tài chính (Công văn số 13385/TC-HCSN ngày 1 7 tháng 11 năm 2004); Bộ Nội vụ (Công văn số 3039/BNV-TCBC ngày 26 tháng 11 năm 2004) về việc chuyển giao Bệnh viện đa khoa Cần Thơ từ ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Bộ Y tế quản lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Bệnh viện đa khoa Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Bộ Y tế quản lý.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Cần Thơ; trong quá trình thực hiện bàn giao, mọi hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện vẫn phải bảo đảm bình thường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư­, Nội vụ, Tài chính và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Phạm Gia KhiêmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 về việc chuyển giao Bệnh viện đa khoa Cần Thơ từ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Bộ Y tế quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.838

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!