Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1788/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị thực hiện dự án “ Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Bắc Ninh”

Số hiệu: 1788/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN “CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM TỈNH BẮC NINH”

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29.11.2005;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14.11.2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10.4.2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14.11.2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ nội dung Bản ghi nhớ giữa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 12.11.2009 về việc triển khai thực hiện Dự án “Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Bắc Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 1046/TTr-SYT ngày 18.11.2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị thực hiện dự án “ Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Bắc Ninh”

(có danh mục kèm theo).

Các thiết bị là mới (100%) và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điều 2. Sở y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị thực hiện dự án “ Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Bắc Ninh” đảm bảo đúng các quy định của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1788/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị thực hiện dự án “ Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Bắc Ninh”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246