Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1702/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Bích Lệ
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TP. CẦN THƠ
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1702/QĐ-SYT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG VIỆC QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU, THỦ TỤC TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ Y- DƯỢC TƯ NHÂN, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN DỊCH VỤ XOA BÓP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân ngày 23 tháng 01 năm 2006 về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Y tế thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Nghị định số: 79/2006/NĐ- CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế v/v hướng dẫn hành nghề y- y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ- BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 V/v ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”;
Căn cứ công văn số: 1339/SNV-CCHC ngày 04/9/2008 của Sở Nội Vụ TP Cần Thơ v/v thống nhất điều chỉnh, bổ sung bản danh mục hồ sơ và bộ hồ sơ mẫu của Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Ban hành Danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y- dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Đính kèm Bản Danh mục).

Điều 2- Quyết định nầy thay thế Quyết định số 1181/QĐ-SYT ngày 11 tháng 6 năm 2007.

Điều 3- Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chuyên môn thuộc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Điều 2
- Lưu VP

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1702/QĐ-SYT ngày 09/09/2008 danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y - dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.668

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!