Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1416/QĐ-BYT năm 2007 thành lập Ban điều hành cập nhật hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1416/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 16/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1416/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHUẨN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 37-CP ngày 20/6/1996 của Chính phủ và Định hướng chiến lược công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2020;
Căn cứ quyết định số 136/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001 – 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban điều hành cập nhật hướng dẫn “Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Chí Liêm

2. Ông Nguyễn Đình Loan

3. Ông Lương Ngọc Khuê

4. Ông Trương Việt Dũng

5. Ông Nguyễn Duy Khê

6. Bà Đinh Thị Phương Hoà

7. Bà Lưu Thị Hồng

8. Ông Nguyễn Huy Quang

9. Ông Nguyễn Viết Tiến

10. Ông Phạm Việt Thanh

11. Ông Phạm Văn Hiển

12. Bà Khu Thị Khánh Dung

13. Bà Trần Thị Phương Mai

Thứ trưởng Bộ Y tế

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản

Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị

Vụ trưởng Vụ Khoa học – Đào tạo

Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản

Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản

Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW

Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TW

Giảng viên Bộ môn Phụ sản – Trường đại học Y Hà Nội

Trưởng Ban

Phó Trưởng Ban

Phó Trưởng Ban

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

 

Tổ thư ký giúp việc cho Ban điều hành gồm các ông, bà:

1. Bà Nghiêm Thị Xuân Hạnh

2. Ông Nguyễn Trọng Khoa

3. Ông Nguyễn Đức Vinh

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn

5. Bà Nguyễn Thị Lê

6. Ông Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Sức khoẻ sinh sản

Chuyên viên Vụ Điều trị

Chuyên viên Vụ Sức khoẻ sinh sản

Chuyên viên Vụ Sức khoẻ sinh sản

Chuyên viên Vụ Sức khoẻ sinh sản

Chuyên viên Vụ Sức khoẻ sinh sản

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

 

Điều 2. Ban điều hành cập nhật hướng dẫn “Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, điều hành và tham gia việc cập nhật, bổ sung hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

2. Tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã được cập nhật, bổ sung.

Điều 3. Vụ Sức khoẻ sinh sản là cơ quan thường trực Ban điều hành cập nhật hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Điều 4. Ban điều hành cập nhật hướng dẫn “Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Sức khoẻ sinh sản, Tổ chức cán bộ, Khoa học – Đào tạo, Điều trị, Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị: Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi TW, Viện Da liễu quốc gia, Trường đại học Y Hà Nội và các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1416/QĐ-BYT năm 2007 thành lập Ban điều hành cập nhật hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566
DMCA.com Protection Status