Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1028/QĐ-TTg phê duyệt Dự án VIE/02/P19 - "Hỗ trợ bao cao su cho kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS", do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1028/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1028/QĐ-TTg
Về việc phê duyệt Dự án VIE/02/P19 - "Hỗ trợ bao cao su cho kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS",do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6576 BKH/KTĐN ngày 16 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án "VIE/02/P19 - "Hỗ trợ bao cao su cho kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS", do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ với các nội dung của Dự án như sau:

- Cơ quan điều hành: Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Văn phòng UNFPA Hà Nội.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

- Thời gian thực hiện: 02 năm (2002 - 2003).

- Tổng kinh phí của Dự án:

+ UNFPA viện trợ không hoàn lại cho Dự án 70 triệu bao cao su (tương đương 1,75 triệu USD), trong đó 60 triệu bao cao su nhập khẩu và 10 triệu bao cao su do UNFPA đặt mua trong nước. Nguồn vốn này không thuộc kinh phí mà UNFPA đã cam kết viện trợ cho Việt Nam trong Chương trình quốc gia 6.

+ Đóng góp của phía Việt Nam (vốn đối ứng).

- Đóng góp bằng tiền mặt: 1.329.276.000 đồng.

- Đóng góp bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em với giá trị tương đương là 2,5 tỷ đồng.

+ Mục tiêu của Dự án: Cung ứng bao cao su góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho mục đích kế hoạch hoá gia đình và phòng các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, phòng chống HIV/AIDS thông qua màng lưới cộng tác viên dân số, y tế, các ban ngành đoàn thể xã hội ở địa phương cho giai đoạn 2002 - 2003.

Điều 2. Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Uỷ quyền cho lãnh đạo Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ký và chủ trì triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1028/QĐ-TTg phê duyệt Dự án VIE/02/P19 - "Hỗ trợ bao cao su cho kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS", do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status