Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN PHÚ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận-huyện, thị xã-thành phố thuộc tỉnh;
Theo Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;
Căn cứ Quyết định số 91/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Tân Phú tại Công văn số 17/UB ngày 12 tháng 12 năm 2003, của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 4060/SYT-KHTH ngày 26 tháng 11 năm 2003 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 06/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Trung tâm Y tế quận Tân Phú là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Y tế quận Tân Phú chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Trung tâm Y tế quận Tân Phú thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Bộ Y tế và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Điều 3. Trung tâm Y tế quận Tân Phú do Giám đốc phụ trách và có từ một đến hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế (sau khi có Văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Y tế) và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Phú, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng -Văn hóa Thành Ủy
- Ban Văn hóa Xã hội-
 Hội đồng nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ (2b)  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 về cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!