Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 32/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2016/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TĂNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH NĂM 2017 CHO CÁC BỆNH VIỆN THUỘC SỞ Y TẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao tăng 330 chỉ tiêu giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh tăng 50 giường, từ 750 lên 800 giường;

2. Bệnh viện Nhi tăng 20 giường, từ 250 lên 270 giường;

3. Bệnh viện Phụ sản tăng 25 giường, từ 230 lên 255 giường;

4. Bệnh viện Phục hồi chức năng tăng 25 giường, từ 165 lên 190 giường;

5. Bệnh viện Lao & Bệnh phổi tăng 20 giường, từ 305 lên 325 giường;

6. Bệnh viện Mắt và Da liễu tăng 10 giường, từ 75 lên 85 giường;

7. Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ tăng 20 giường, từ 175 lên 195 giường;

8. Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang tăng 25 giường, từ 170 lên 195 giường;

9. Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tăng 20 giường, từ 160 lên 180 giường;

10. Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành tăng 15 giường, từ 150 lên 165 giường;

11. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện tăng 10 giường từ 140 lên 150 giường;

12. Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách tăng 20 giường, từ 155 lên 175 giường;

13. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà tăng 20 giường, từ 160 lên 180 giường;

14. Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang tăng 10 giường, từ 140 lên 150 giường;

15. Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn tăng 15 giường, từ 150 lên 165 giường;

16. Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng tăng 15 giường, từ 145 lên 160 giường;

17. Bệnh viện đa khoa Khu vực Nhị Chiểu tăng 10 giường, từ 70 lên 80 giường.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


268
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168