Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2025

Số hiệu: 87/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 02/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

Căn cứ Quyết định số 7681/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2025, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc người cao tuổi.

b) Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi.

c) Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp (tại các cơ sở y tế, tại nhà,…)

d) Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

3. Các chỉ tiêu đến năm 2025

a) 100% lãnh đạo, các cấp ủy Đảng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể được cung cấp thông tin về “già hóa dân số”, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

b) 100% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

c) 80% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe.

d) 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

đ) 90% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

e) 100% Bệnh viện tuyến thành phố có tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi.

g) 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

h) 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng.

k) Tăng ít nhất 02 lần số người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà và có điều kiện chi trả được chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung so với năm 2016.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

a) Giai đoạn 2017-2020

- Năm 2017 triển khai cho 09 quận, huyện; mỗi quận, huyện chọn 02 xã, phường, thị trấn (tổng số xã dự kiến triển khai năm 2017 là 18 xã).

- Từ năm 2018 đến 2020 cứ mỗi năm tăng thêm 01 xã, phường, thị trấn trên 09 quận/huyện (số xã, phường, thị trấn triển khai thêm từ năm 2018 đến năm 2020 là: 09 xã/năm x 03 năm = 27 xã).

b) Giai đoạn 2021-2025

- Mỗi năm triển khai thêm 08 xã, phường, thị trấn đến năm 2025 đạt 100% số xã, phường, thị trấn được triển khai thực hiện.

2. Đối tượng thực hiện

a) Đối tượng thụ hưởng: Người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi.

b) Đối tượng tác động: cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể; cán bộ y tế, dân số; tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch; cộng đồng người cao tuổi sinh sống.

3. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn (2017-2020): tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng: tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã; tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi của các cơ sở y tế; xây dựng các quy chuẩn chuyên môn, kỹ thuật trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn sử dụng bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng tổ chức, quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phối hợp với Hội người cao tuổi thí điểm xây dựng mô hình tư vấn phòng, chống các bệnh không lây tại ấp, khu vực phù hợp với người cao tuổi tại địa phương (như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường).

b) Giai đoạn (2021-2025): tổng kết giai đoạn (2017-2020), lựa chọn đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn (2017-2020); nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi, ưu tiên cho các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; tạo môi trường thân thiện cho người cao tuổi thông qua việc thúc đẩy phong trào xã, phường phù hợp với người cao tuổi; hướng dẫn tổ chức, quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chính sách huy động các nguồn lực bao gồm cả tư nhân trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

III. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

a) Tổ chức các buổi hội thảo/hội nghị cho lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Đối tượng: Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội từ quận, huyện đến, tổ, ấp, khu vực và cụm dân cư.

- Thời gian: 02 lần/năm, mỗi lần tổ chức 01 ngày, số lượng tham dự từ 20- 60 người/hội thảo/hội nghị tùy theo địa bàn thực hiện.

- Cơ quan thực hiện:

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị có liên quan biên tập, nhân bản các sản phẩm truyền thông, tư vấn mẫu (tài liệu, sách, tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cẩm nang…) cấp cho đối tượng.

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện xây dựng nội dung, mời báo cáo viên hoặc chuyên gia, tổ chức các buổi hội thảo/hội nghị về người cao tuổi.

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa, các nội dung và kết quả hoạt động của việc triển khai thực hiện Kế hoạch; những kiến thức cơ bản về chăm sóc người cao tuổi; biểu dương, nêu gương người cao tuổi tiêu biểu ở địa phương.

- Cơ quan thực hiện:

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với các cơ quan báo, đài ở địa phương xây dựng và đăng tải các chuyên đề, phóng sự, tin bài (mỗi quý thực hiện ít nhất một phóng sự hoặc chuyên mục).

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện viết bài tuyên truyền, Trạm y tế xã phối hợp với cán bộ văn hoá xã, phường phát thanh trên loa truyền thanh xã, phường hàng quý.

c) Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Giai đoạn 2017-2020:

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội người cao tuổi thành phố và quận huyện triển khai thử nghiệm xây dựng phong trào xã,phường phù hợp với người cao tuổi ở một số xã, phường.

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ .... các cấp chọn một số xã điểm thành lập câu lạc bộ tư vấn phòng, chống, chăm sóc bệnh không lây nhiễm đối với người cao tuổi trên địa bàn.

+ Soạn thảo các tài liệu tư vấn tuyên truyền các bệnh không lây nhiễm.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Căn cứ kết quả triển khai thí điểm ở giai đoạn 2017-2020 về phong trào xây dựng xã, phường phù hợp với người cao tuổi để triển khai thực hiện trong toàn thành phố.

+ Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện.

d) Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi.

- Mời các chuyên gia đầu ngành hướng dẫn, tập huấn cho y tế cơ sở các kỹ năng điều phối, làm việc trong mạng lưới, hợp tác, giao tiếp, giám sát và đánh giá các hoạt động người cao tuổi trong hệ thống.

- Tổ chức tập huấn các kỹ năng quản lý các bệnh không lây nhiễm, tư vấn và nâng cao sức khỏe để thực hiện chữa trị và dự phòng cho người cao tuổi.

- Tổ chức lớp hướng dẫn các kỹ năng thực hành thư giãn/luyện tập thể chất, trao đổi văn hóa … cho các cộng tác viên và người cao tuổi.

đ) Hội nghị/hội thảo biểu dương về gương người cao tuổi trong tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình lập kế hoạch phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức buổi Hội nghị/ hội thảo biểu dương về gương người cao tuổi trong tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2. Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi.

a) Nâng cao khả năng chăm sóc tại nhà, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi.

- Hướng dẫn các kỹ năng tự chăm sóc cá nhân cho người cao tuổi có ít khả năng độc lập trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi.

- Tập huấn, đào tạo người trong gia đình các kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

- Đào tạo các kỹ năng cho các công tác viên và tình nguyện viên cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi sống một mình hoặc thiếu sự chăm sóc từ gia đình.

- Tổ chức thăm hỏi và khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tàn tật bị ốm đau, theo yêu cầu (ngoài giờ làm việc).

b) Tập huấn cho cán bộ y tế các cấp về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng người cao tuổi.

- Các kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Công tác kết hợp lồng ghép chương trình quản lý các bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã với các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tổ chức các câu lạc bộ người cao tuổi nâng cao sức khỏe, giải trí, trao đổi văn hóa xã hội tại địa phương.

- Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe theo ngày hoặc trung tâm điều dưỡng tại những nơi có thể.

c) In sổ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi.

- Cách thức thực hiện:

+ Trên cơ sở mẫu sổ theo dõi sức khỏe và các tài liệu kèm theo do Trung ương xây dựng, thành phố in ấn, cấp phát và hướng dẫn thống nhất sử dụng trong toàn thành phố (sổ theo dõi được thực hiện trong thời gian là 05 năm).

+ Ghi số lần đầu: Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn căn cứ vào kết quả khám bệnh của người cao tuổi, ghi những thông tin cần thiết vào sổ theo dõi.

+ Những lần sau: do cán bộ của tổ y tế và tổ tình nguyện viên tư vấn, chăm sóc người cao tuổi, định kỳ đến thăm người cao tuổi tại gia đình, cập nhật thông tin về sức khỏe và ghi vào sổ theo dõi, báo cáo Trưởng Trạm y tế xã, phường, thị trấn những trường hợp cần can thiệp, điều trị hoặc có nghi ngờ về tình trạng sức khỏe. Trưởng Trạmy tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thăm khám lại và hướng dẫn gia đình chăm sóc đối tượng.

d) Hỗ trợ một số thiết bị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng chuyên dùng cho người cao tuổi.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình căn cứ vào địa bàn triển khai xây dựng kế hoạch; tổ chức mua, cung cấp các thiết bị hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Các thiết bị hỗ trợ gồm: dụng cụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (máy đo huyết áp, máy thử đường huyết, máy trợ thính) đặt tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc giao cho tổ tình nguyện viên, thành viên câu lạc bộ có chuyên môn quản lý, sử dụng và bảo quản.

3. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp.

a) Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.

+ Giai đoạn 2017-2020:

* Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ y tế đang công tác tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

* Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí địa phương để thực hiện bổ sung trang thiết bị thiết yếu cho Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng.

* Thường xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định, bao gồm:

. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

. Hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe.

. Khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại trạm y tế và tại nơi cư trú của người cao tuổi.

. Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cụ thể cho từng người cao tuổi.

* Tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn để khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi.

+ Giai đoạn 2021-2025:

* Căn cứ hướng dẫn của Trung ương về thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai để trở thành hoạt động thường quy tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

* Căn cứ đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2017-2020, tiếp tục duy trì và bổ sung các hoạt động phù hợp với giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao năng lực khoa lão của Bệnh viện Đa khoa thành phố và các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thực hiện khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

+ Tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí triển khai thực hiện cung cấp trang thiết bị cho các phòng khám lão khoa, khoa lão, khu có giường điều trị người bệnh là người cao tuổi tại các Bệnh viện có thành lập khoa lão khoa.

+ Bố trí cán bộ tham dự các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo tiến độ.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các khoa lão của Bệnh viện đa khoa và các Bệnh viện chuyên khoa (trừ Bệnh viện phụ sản, Bệnh viện nhi) thực hiện khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

b) Tổ chức nói chuyện chuyên đề hướng dẫn tự chăm sóc bản thân, tự luyện tập phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

- Cơ quan thực hiện: Trạm y tế xã, phường, thị trấn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại địa bàn.

- Tổ tình nguyên viên căn cứ vào các nội dung đã được tập huấn, định kỳ thăm và hỗ trợ người cao tuổi tự luyện tập và phục hồi chức năng tại gia đình.

c) Thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ “người cao tuổi giúp người cao tuổi”.

- Tổ chức hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí với nội dung phù hợp, đồng thời cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, thực hiện và hỗ trợ thực hiện về tư vấn và chăm sóc người cao tuổi.

- Đối tượng: người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan thực hiện: cán bộ dân số xã, phường, thị trấn phối hợp với các ban, ngành liên quan (nòng cốt là Hội người cao tuổi) tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập câu lạc bộ, ban hành quy chế hoạt động và duy trì hoạt động theo nội dung hướng dẫn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức 01 câu lạc bộ, sinh hoạt mỗi 02 tháng/01 lần.

4. Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe.

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Xây dựng quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ thành phố, quận, huyện đến xã, phường, thị trấn.

- Đào tạo bác sĩ chuyên khoa lão khoa, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về lão khoa cho sinh viên các trường Y, người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

b) Hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các văn bản liên quan đến việc xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Giai đoạn 2017-2020:

+ Phối hợp thực hiện các khảo sát đánh giá và đề xuất xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các văn bản liên quan đến việc xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

+ Tổ chức triển khai các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Tiếp tục tổ chức triển khai các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

+ Phối hợp với Trung ương tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản đã được xây dựng và triển khai, đề xuất chỉnh sửa hoặc ban hành mới.

c) Nghiên cứu, hợp tác quốc tế.

- Triển khai một số nghiên cứu khoa học liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở địa phương.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ, vay ưu đãi (ODA, NGO, IDA) (nếu có) để thực hiện Kế hoạch.

d) Củng cố, phát triển hệ thống chỉ báo thống kê về quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Xây dựng các chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu báo cáo, quản lý, giám sát chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Thực hiện đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ để đánh giá thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, các hoạt động quản lý Kế hoạch.

5. Các hoạt động quản lý, giám sát

Định kỳ hàng quý, năm tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch.

6. Hoạt động bổ sung

Tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi giữa các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện Kế hoạch.

- Mục đích: tăng cường hiểu biết của người cao tuổi về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phát huy vai trò người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội người cao tuổi thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng kinh phí thực hiện: 9.017.300.000 đồng (Chín tỷ không trăm mười bảy triệu ba trăm ngàn đồng) được bố trí từ nguồn ngân sách của thành phố, cụ thể như sau:

Năm

Ngân sách địa phương

(ĐV: 1.000VNĐ)

2017

316.800

2018

844.500

2019

951.000

2020

1.054.000

2021

1.060.000

2022

1.103.000

2023

1.169.000

2024

1.229.000

2025

1.290.000

Tổng cộng

9.017.300

(Đính kèm phụ lục)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan; Hội người cao tuổi thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả; hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế định kỳ (quý, 6 tháng, năm).

c) Thành lập Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do Lãnh đạo Sở Y tế làm Trưởng ban, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm Phó ban thường trực; thành viên là các đơn vị có liên quan; thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố giai đoạn 2017 - 2025 gửi về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn báo, đài địa phương tuyên truyền các nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; phối hợp với Sở Y tế xây dựng chuyên đề, chuyên mục có nội dung liên quan đến người cao tuổi và hoạt động của Hội người cao tuổi.

3. Sở Tài chính

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ dự toán hàng năm để thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Hội Người cao tuổi thành phố

Phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (quý, 6 tháng, năm) gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố giai đoạn 2017 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT,PCTUBND TP (1AB);
- UB MTTQVNTP và các Đoàn thể TP;
- Hội người cao tuổi TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBNDTP (3C);
- Lưu: VT.Hạnh
CVĐ 6830

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168