Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2015 hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 87/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020, như sau:

I. Thực trạng tình hình.

Từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1995 đến nay, dịch HIV đã lan rộng, 243/277 xã phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành, thị có người nhiễm HIV. Dịch HIV không chỉ tập trung ở thành phố, thị xã mà còn phát triển nhanh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đến nay, số tích lũy nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 3.484 người, trong đó bệnh nhân AIDS là 1.243 người và số tử vong do AIDS là 816 người. Đại dịch HIV/AIDS không chỉ mang đến những hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống an toàn và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là đối tượng phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra như tổn thương tâm lý, hạn chế cơ hội tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe, sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ bạn bè và các thành viên khác trong cộng đồng; Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng đang đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho hoạt động phòng chống AIDS. Vấn đề di dân phổ biến hơn, dịch HIV/AIDS lan tràn nhanh hơn trong khi đó mạng lưới cán bộ xã hội còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 số người nhiễm mới có xu hướng ổn định nhưng diễn biến phức tạp hơn, với nhiều khó khăn, thách thức hơn,đòi hỏi phải tập trung nguồn lực, lựa chọn mục tiêu, giải pháp phù hợp để khống chế đại dịch HIV/AIDS góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đồng thời giúp cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh.

II. Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma tuý, trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. Mục tiêu.

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức và hành động của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tăng cường đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Đảm bảo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, được tư vấn thích hợp, được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, các chính sách xã hội theo quy định hiện hành; được sống an toàn cùng bố mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS và các bệnh khác.

2. Mục tiêu đến năm 2020:

- Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

- Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

IV. Nội dung hoạt động và giải pháp chủ yếu:

1. Nội dung hoạt động.

1.1. Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Xây dựng và nhân bản tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp tại cộng đồng, gia đình, trường học về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

1.2. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Củng cố, hoàn thiện các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng; Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; Thực thi các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

1.3 Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Giải pháp thực hiện.

2.1 Tăng cường công tác quản lí nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xác định đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền, địa phương, các ban ngành.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, giám sát, phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Củng cố, kiện toàn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cung cấp thông tin, kiến thức cho người làm công tác quản lý, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về các dịch vụ, các chế độ chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2.2 Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân tham gia công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS .

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

V. Kinh phí.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, địa phương, nguồn viện trợ, huy động từ cộng đồng. Kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định hiện hành.

- Kế hoạch thực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án có liên quan để thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

VI. Trách nhiệm của các cơ quan:

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin, kiến thức nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo tình hình kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV.

- Lồng ghép công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với các hoạt động của ngành Y tế; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành để triển khai các hoạt động chống kỳ thị, chống phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 theo quy định hiện hành; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan vận động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác cho thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

7. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tham gia tích cực thực hiện các chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn; Hàng năm bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch theo quy định; chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hằng năm (gửi qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- CT, các PCT;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CVP, các PVP;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX3, (Đ 70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2015 hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14