Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 7708/KH-UBND năm 2017 về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 7708/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7708/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020”, cụ thể như sau:

I. Thực trạng về ATTP và sự cần thiết của công tác truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

1. Thực trạng về ATTP:

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng vệ sinh ATTP đã có nhiều sự chuyển biến tích cực; chính quyền địa phương và các sở, ngành đã tăng cường trách nhiệm trong quản lý chất lượng vệ sinh ATTP thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra ATTP; hoạt động kiểm soát, theo dõi nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm thực phẩm, đặc biệt nguồn gốc rau, thịt, trứng... được cơ quan quản lý, người sản xuất và người tiêu dùng quan tâm chú trọng. Ý thức và thực hành về vệ sinh ATTP của cộng đồng được nâng cao. Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, tuân thủ các quy định của nhà nước về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, công tác đảm bảo ATTP trong địa bàn tỉnh còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn như:

- Vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn chưa đủ cung cấp cho người tiêu dùng; chưa xây dựng, quy hoạch được khu giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; việc tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, chất tăng trọng, tăng trưởng, chất cấm trong rau, thịt; sử dụng phụ gia, phẩm màu không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến thực phẩm... gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng.

- Thực phẩm tại các chợ trên địa bàn cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt các chợ tự phát ngày càng phát sinh; việc kiểm soát, lưu thông thực phẩm từ nơi khác về Quảng Ngãi, giữa các vùng miền trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn lưu thông trên địa bàn tỉnh.

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống như: thức ăn đường phố, nấu đám tiệc lưu động ngày càng phát triển về quy mô, gia tăng về số lượng, vì vậy việc kiểm soát chất lượng vệ sinh ATTP đối với loại hình này còn gặp nhiều khó khăn.

- Trước nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng, một số cơ sở vì mục đích lợi nhuận dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; bên cạnh đó thói quen, tập tục ăn uống của người dân có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và các bệnh lây truyền qua thực phẩm là rất cao.

2. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP:

Căn nguyên của những tồn tại, thách thức trong công tác ATTP như đã nêu trên là do sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về chất lượng vệ sinh ATTP còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về ATTP chưa được quan tâm đúng mức, còn hạn chế về nội dung và hình thức, chưa phù hợp với đối tượng, chưa tổ chức thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm trong năm tại các vùng trọng điểm. Một số nơi, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý ATTP chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền và giáo dục thực hành vệ sinh ATTP cho người dân. Nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý vệ sinh ATTP còn hạn chế, đặc biệt đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP còn ít về số lượng, chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền đạt, do đó chất lượng tuyên truyền, phổ biến chưa cao. Việc huy động các tổ chức xã hội, hiệp hội... tham gia vào việc phổ biến tuyên truyền pháp luật về ATTP còn gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế chính sách phối hợp và đặc biệt là cơ chế tài chính.

Trước thực trạng trên, việc xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông ATTP giai đoạn 2017-2020, mục đích nâng cao hiểu biết và thực hành của cộng đồng trong việc đảm bảo ATTP là rất cần thiết và cấp bách, nhằm:

- Duy trì những thành quả trong công tác bảo đảm ATTP đã đạt được.

- Nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý ATTP; nâng cao kiến thức và thực hành đảm bảo ATTP của người tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; nâng cao hiểu biết và thực hành của người tiêu dùng trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Ứng phó có hiệu quả với các sự cố về NĐTP, các thông tin không chính xác về ATTP, không để người dân hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Huy động sự tham gia của cộng đồng, thực hiện các chính sách đối với công tác bảo đảm ATTP.

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP;

- Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới;

- Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 03/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi;

- Kế hoạch số 6295/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

1. Mục tiêu chung:

Tăng cường trách nhiệm chỉ đạo quản lý nhà nước của các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chức năng; nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành đúng của cộng đồng trong việc sản xuất, nuôi trồng, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn; vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo ATTP.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu 1: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc truyền thông báo đảm ATTP.

* Giai đoạn 2018-2020: 100% các cấp ủy đảng, chính quyền đưa công tác ATTP và chỉ tiêu công tác truyền thông ATTP vào kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân của địa phương hàng năm.

b) Mục tiêu 2: Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành đúng về vệ sinh ATTP cho cộng đồng trong sử dụng thực phẩm.

* Đến năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ các đối tượng có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về ATTP:

- 100% đối tượng là người quản lý (bao gồm: lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các cấp; lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm).

- 90% đối tượng là người sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh, vận chuyển và bảo quản thực phẩm;

- 85% cơ sở, hộ gia đình sản xuất, nuôi trồng, chế biến và kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/ Bản cam kết.

- 80% đối tượng là người tiêu dùng biết cách chọn lựa, sử dụng thực phẩm an toàn.

c) Mục tiêu 3: Kiện toàn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (kiến thức, kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn) cho mạng lưới làm công tác tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP của các cấp, ngành liên quan.

* Đến cuối năm 2018:

- Các Sở, ngành, Hội đoàn thể là thành viên của Ban chỉ đạo hình thành mạng lưới làm công tác tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP;

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 70% người làm công tác tuyên truyền được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phòng chống NĐTP.

* Đến cuối năm 2020: Phấn đấu đạt tỷ lệ 90% cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và phòng chống NĐTP.

d) Mục tiêu 4: Tăng cường phòng chống NĐTP, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra; chủ động truyền thông ứng phó nhanh chóng, chính xác khi có các vụ NĐTP.

- Không để xảy ra vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận; 100% vụ NĐTP báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời.

- Khống chế tỷ lệ mắc NĐTP cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân.

IV. Đối tượng tác động:

1. Người quản lý (cán bộ công chức UBND các cấp, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các doanh nghiệp).

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và bảo quản thực phẩm, cụ thể:

a) Các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tập trung vào các đối tượng: kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, hóa chất, kháng sinh ... (loại vật tư nông nghiệp có nguy cơ cao gây mất ATTP cho sản phẩm).

b) Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng và khai thác rau, củ, quả, thịt gia súc - gia cầm, trứng, thủy hải sản.

c) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tiểu thương tại các chợ, siêu thị.

d) Cơ sở kinh doanh (hoặc tổ chức) dịch vụ ăn uống (nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, dịch vụ đám tiệc..).

3. Người tiêu dùng.

V. Giải pháp:

1. Công tác chỉ đạo, cơ chế, chính sách:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm ATTP; huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm vệ sinh ATTP. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-DCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN về chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP 2016-2020. Đưa chỉ tiêu bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của UBND các cấp để chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có kế hoạch hỗ trợ cũng như huy động nguồn lực để phối hợp, thúc đẩy triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về vệ sinh ATTP ở các cấp. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về ATTP vào các hoạt động của cấp, ngành mình. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động hỗ trợ tài chính, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP. Xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên tuyến xã, phường, thị trấn (gọi chung là tuyến xã) trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP, tư vấn, hướng dẫn sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

2. Về nguồn lực:

- Thành lập và kiện toàn mạng lưới tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP tại các sở, ngành, đoàn thể từ tuyến tỉnh đến huyện, thành phố kiêm nhiệm công tác truyền thông được đào tạo, tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông về ATTP đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

- Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên ATTP (Y tế, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân...tuyến xã và tổ dân phố, thôn, bản) thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho mạng lưới cộng tác viên về ATTP.

- Nâng cao năng lực cho mạng lưới tại các tuyến đủ khả năng tổ chức và điều hành hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh ATTP. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng tuyên truyền và tư vấn về ATTP cho đội ngũ chuyên trách và các tuyên truyền viên từ cấp tỉnh, huyện xuống cấp xã, tổ dân phố, thôn, bản. Chú trọng phát triển đội ngũ tuyên truyền viên xã, tổ dân phố, thôn, bản.

- Tận dụng tối đa hệ thống thông tin, tuyên truyền sẵn có ở địa phương, hệ thống loa, đài của thôn, xóm; bổ sung chức năng và cán bộ chuyên trách về truyền thông, giáo dục vệ sinh ATTP. Tăng cường liên kết, lồng ghép nội dung truyền thông về vệ sinh ATTP với các chương trình dinh dưỡng, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và các chương trình có liên quan khác để tận dụng nguồn nhân lực, thông tin và kinh phí chuyển tải các thông điệp truyền thông ATTP tới từng đối tượng.

- Thiết lập hệ thống thông tin liên thông, quy trình và quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý để thực hiện tuyên truyền về vệ sinh ATTP. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo Quyết định số 1271/QĐ-BYT ngày 07/4/2016 của Bộ Y tế.

3. Về chuyên môn kỹ thuật:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và thường xuyên các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, thói quen về ATTP.

- Đổi mới, nâng cao số lượng, chất lượng, tận dụng tối đa các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP, đa dạng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng: người quản lý; người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng thực phẩm. Xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; kết hợp truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, chú trọng phương thức cầm tay chỉ việc; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp truyền thông, giáo dục ATTP; tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về ATTP nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các dịp cao điểm trong năm (Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung thu) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng và phát triển mô hình truyền thông có hiệu quả tại cộng đồng phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, người có uy tín trong cộng đồng tham gia các hoạt động truyền thông định kỳ cũng như các chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động về vệ sinh ATTP; lồng ghép truyền thông về ATTP với các cuộc họp tại cộng đồng dân cư.

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, kết hợp việc kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh và gây dư luận xã hội phê phán những hành vi mất an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

VI. Các hoạt động cụ thể:

- Hàng năm, tổ chức chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động (Lễ phát động, Hội nghị hưởng ứng...).

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề về đảm bảo vệ sinh ATTP cho người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tổ chức hội nghị, hội thảo tạo diễn đàn trao đổi cho nhà quản lý, người sản xuất - kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tăng cường việc xác nhận kiến thức cho người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/Bản cam kết về ATTP cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, nuôi trồng, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lồng ghép trong hội họp tuyên truyền về ATTP.

- Lồng ghép truyền thông về ATTP trong các cuộc họp tại cộng đồng dân cư; họp ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho mạng lưới làm công tác truyền thông, giáo dục về ATTP.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi, Văn phòng đại diện và Phóng viên thường trú các báo Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xây dựng các chuyên mục, phóng sự có nội dung tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTP: quản lý ATTP; sản xuất, kinh doanh rau, thịt an toàn, thực phẩm sạch; bếp ăn tập thể an toàn, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... đảm bảo ATTP.

- Tổ chức truyền thông cổ động và xe loa lưu động dưới nhiều hình thức tại các vùng trọng điểm, khu đông dân cư...

- Các ấn phẩm truyền thông: Tờ rơi, Pano, băng rôn, cờ phướn, tạp chí, băng đĩa... các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Định kỳ tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai các hoạt động truyền thông về ATTP ở tất cả các tuyến. Tổ chức đánh giá kết quả đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.

VII. Nội dung truyền thông:

- Triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; các văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách về công tác đảm bảo ATTP phù hợp với tình hình của tỉnh nhà.

- Luật An toàn thực phẩm.

- Các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP.

- Truyền thông, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, nuôi trồng, sơ chế, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn; Lợi ích của việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và xây dựng tài liệu truyền thông; kỹ năng tư vấn, cung cấp thông tin cộng đồng.

- Quyền lợi và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật.

- Truyền thông thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sử dụng thức ăn chăn nuôi, hóa chất, phụ gia thực phẩm.

- Truyền thông việc vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Nguy cơ mất an toàn của thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP đến sức khỏe cộng đồng. Biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi vi phạm vệ sinh ATTP trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm để người tiêu dùng lựa chọn.

VIII. Giám sát, đánh giá kết quả:

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ngành, đoàn thể:

- Định kỳ kiểm tra và tự kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch truyền thông về ATTP của đơn vị mình từ tỉnh xuống cơ sở theo sự phân công; quá trình đánh giá cần phân tích những khó khăn, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục.

- Đến cuối năm 2019, tổ chức điều tra, đánh giá hiểu biết, thái độ và thực hành về ATTP của cán bộ, người tiêu dùng và đối tượng sản xuất-kinh doanh thực phẩm được phân công quản lý.

- Đến cuối năm 2020, các sở ngành, đoàn thể phối hợp để thống kê, đánh giá hiểu biết, thái độ và thực hành của người quản lý, người sản xuất, nuôi trồng, chế biến và kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

IX. Công tác thống kê, báo cáo:

Yêu cầu các Sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý và cả năm kết quả thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP giai đoạn 2017-2020, cụ thể:

- Báo cáo Quý I, II, II, IV và hàng năm gửi trước ngày 08 của tháng cuối Quý.

- Báo cáo gửi về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - 416 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Email: ccattpquangngai@gmail.com).

- Giao Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng quy định.

X. Kinh phí thực hiện:

1. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện là: 5.204.000.000đ (Năm tỷ hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn),trong đó:

- Năm 2017: 150.000.000 đồng (sử dụng kinh phí truyền thông phòng chống dịch bệnh lây qua đường ăn uống thực phẩm) Sở Y tế đã bố trí kinh phí trong dự toán được giao cho sự nghiệp y tế tại Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016;

- Năm 2018 dự kiến là: 1.488.000.000đ

- Năm 2019 dự kiến là: 1.858.000.000đ

- Năm 2020 dự kiến là: 1.708.000.000đ.

2. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách tỉnh: Đối với các nhiệm vụ cấp tỉnh thực hiện, hàng năm Sở Y tế cân đối khả năng dự toán kinh phí sự nghiệp y tế được giao lập dự toán chi tiết trên cơ sở nhiệm vụ được giao để bố trí kinh phí thực hiện.

- Nguồn vốn ngân sách huyện: Căn cứ nhiệm vụ do cấp huyện thực hiện trên cơ sở xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm: UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán ngân sách huyện để bố trí kinh phí hoạt động.

XI. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế - Thường trực BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động hàng năm; chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm trong năm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành để xây dựng chương trình, nội dung, thời lượng và phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Ngãi, Văn phòng đại diện và Phóng viên thường trú các báo Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xây dựng chuyên mục về ATTP.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATTP. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/Bản cam kết về ATTP cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ chức và kiện toàn mạng lưới làm công tác tuyên truyền về ATTP cấp huyện, xã; đề xuất chính sách hỗ trợ cho mạng lưới cộng tác viên cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cho mạng lưới làm công tác truyền thông về ATTP.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây dựng các cụm pano truyền thông về ATTP tại các vùng đông dân cư qua lại; tờ rơi, poster, băng đĩa tuyên truyền cấp phát cho huyện, xã, cụm dân cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thái độ và thực hành tốt về vệ sinh ATTP.

- Duy trì Đội truyền thông lưu động để tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP trong các đợt cao điểm; Website của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Thực hiện xã hội hóa, vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung Thu.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện bằng khảo sát, thống kê hiểu biết về ATTP của các nhóm đối tượng (người quản lý; người sản xuất - kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng) được phân công quản lý; chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng nội dung và tổ chức thống kê, khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành đảm bảo vệ sinh ATTP của các nhóm đối tượng.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp mục tiêu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai nhiệm vụ.

- Xây dựng dự toán chi tiết hàng năm cùng với xây dựng dự toán ngành y tế theo quy định; phân bổ dự toán cho các đơn vị được giao nhiệm vụ đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Sở Công Thương:

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATTP. Thực hiện cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/Bản cam kết về ATTP cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động hàng năm; chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm trong năm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu); xây dựng nội dung, thời lượng các chuyên mục về ATTP; xây dựng các cụm pano truyền thông về ATTP tại các vùng đông dân cư qua lại, nội dung tờ rơi, poster, băng đĩa tuyên truyền cấp phát cho huyện, xã, cụm dân cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thái độ và thực hành tốt về vệ sinh ATTP; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông cho mạng lưới làm công tác tuyên truyền về ATTP.

- Thực hiện xã hội hóa, vận động cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung Thu.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện bằng khảo sát, thống kê hiểu biết về ATTP của các nhóm đối tượng (người quản lý; người sản xuất - kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng) được phân công quản lý. Phối hợp với Sở Y tế xây dựng nội dung và tổ chức thống kê, khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành đảm bảo vệ sinh ATTP của các nhóm đối tượng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATTP. Nói chuyện chuyên đề; cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/Bản cam kết về ATTP cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, nuôi trồng, chế biến và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế: tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động hàng năm; chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm trong năm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu); xây dựng nội dung, thời lượng các chuyên mục về ATTP; xây dựng các cụm pano truyền thông về ATTP tại các vùng đông dân cư qua lại; tờ rơi, poster, băng đĩa tuyên truyền cấp phát cho huyện, xã, cụm dân cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thái độ và thực hành tốt về vệ sinh ATTP. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông cho mạng lưới làm công tác tuyên truyền và ATTP.

- Thực hiện xã hội hóa, vận động cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng chiến dịch truyền thông trong các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung Thu.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện bằng khảo sát, thống kê hiểu biết về ATTP của các nhóm đối tượng (người quản lý; người sản xuất - kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng) được phân công quản lý. Phối hợp với Sở Y tế xây dựng nội dung và tổ chức thống kê, khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành đảm bảo vệ sinh ATTP của các nhóm đối tượng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò là cơ quan truyền thông đại chúng, dành thời lượng, thường xuyên để tuyên truyền, giáo dục về ATTP.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi:

Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Ngãi: phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về ATTP. Tăng cường thời lượng để tuyên truyền quy định pháp luật về ATTP, hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn; phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình ATTP trên địa bàn, thông tin chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình ATTP để người tiêu dùng lựa chọn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền giáo dục về đảm bảo vệ sinh ATTP trong các trường học, huy động giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh tham gia tích cực công tác đảm bảo ATTP. Đặc biệt chú trọng việc tổ chức ăn uống tại các căng tin, bếp ăn tập thể tại trường học.

7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về ATTP, tập trung tại các khu du lịch trọng điểm thu hút số lượng lớn du khách. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác đảm bảo ATTP tại các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

8. Sở Tài chính:

- Trên cơ sở dự toán do Sở Y tế lập theo kế hoạch hoạt động truyền thông về ATTP của các Sở, ngành, Sở Tài chính tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện/thành phố xây dựng dự toán từ ngân sách huyện để thực hiện các hoạt động triển khai tại huyện về công tác truyền thông ATVSTP theo mục tiêu của kế hoạch đã đề ra.

9. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cán bộ công chức về Luật ATTP; nâng cao nhận thức và thực hành về ATTP trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là người sản xuất, kinh doanh và vận chuyển thực phẩm.

10. Đề nghị các Hội, Đoàn thể tỉnh:

- Phối hợp với các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội viên về Luật ATTP, các kiến thức về sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn. Phát huy hơn nữa vai trò xung kích của hội viên, lực lượng Hội, Đoàn thể trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP; xây dựng các mô hình truyền thông về ATTP hoạt động có hiệu quả tại cộng đồng, thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện đảm bảo ATTP.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP trong hội viên, đoàn viên nhằm nâng cao hiểu biết và thực hành đúng về ATTP trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, nhất là những người tham gia trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, nội trợ tại gia đình.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến các kiến thức về ATTP cho đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia đảm bảo ATTP, cảnh giác cao với những vi phạm về ATTP để bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thanh thiếu niên và người dân giữ gìn vệ sinh ATTP.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo các thành viên, UBMT các cấp tích cực triển khai các hoạt động cụ thể góp phần đảm bảo ATTP, gắn với nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ động tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phối hợp với các ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP, cách phòng tránh NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP, xác định việc truyền thông về vệ sinh ATTP là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, liên tục; ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác tuyên truyền ATTP; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP và phòng chống NĐTP.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP. Kiện toàn và hỗ trợ hoạt động cho mạng lưới cộng tác viên. Sử dụng hệ thống truyền thông của địa phương để tuyên truyền ATTP.

- Hàng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động về truyền thông ATVSTP tại huyện trên cơ sở kế hoạch tổng thể được phê duyệt làm cơ sở cân đối bố trí dự toán ngân sách huyện để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ572).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7708/KH-UBND năm 2017 về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35