Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 66/KH-UBND diệt muỗi lăng quăng chống bệnh do vi rút Zika sốt xuất huyết Thanh Hóa 2016

Số hiệu: 66/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 28/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “NHÀ NHÀ DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG PHÒNG CHỐNG BỆNH DO VI RÚT ZIKA VÀ SỐT XUẤT HUYẾT” TẠI THANH HÓA NĂM 2016

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay dịch bệnh do vi rút Zika đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. WHO tiếp tục khẳng định dịch bệnh do vi rút Zika là tình trạng khẩn cấp toàn cầu và ngày càng có nhiều bằng chứng về mối liên quan giữa nhiễm vi rút Zika chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, hội chng viêm đa rễ dây thần kinh (Guillain-Barré) đồng thời nhận định dịch bệnh này vẫn tiếp tục là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Tại Việt Nam, đến nay đã phát hiện 2 bệnh nhân nhiễm vi rút Zika tại tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã chuyển trạng thái dịch sang tình huống II.

Thực hiện Quyết định 460/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do Vi rút Zika, Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 16/3/2016 và Công văn s 1396/BYT-DP ngày 16/3/2016 của Bộ Y tế về việc tổ chức chiến dịch phòng, chống Zika và sốt xuất huyết. UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1.1. Mục tiêu:

- Nhằm nâng cao ý thức và thay đi hành vi của cộng đồng trong việc nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy phòng chng dịch, bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội phối hợp triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết nói riêng.

1.2. Yêu cầu:

- 100% huyện/thị xã/thành phố tổ chức mít tinh phát động chiến dịch truyền thông “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2016.

- 100% xã/phường/thị trấn triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề về phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

II. Các hoạt động cụ thể:

2.1. Tuyến tỉnh:

- Tổ chức phát động Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại thành phố Thanh Hóa vào tháng 4/2016.

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát các thông điệp truyền thông phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

- Tổ chức vận động người dân thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch, bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết: thả cá diệt lăng quăng, bọ gậy; lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến; thay nước bình hoa; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh chum vại vỡ, lp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... và phát tờ rơi khuyến cáo phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết tại một xã/phường thuộc thành phố Thanh Hóa

2.2. Tuyến huyện:

- Tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương về các biện pháp phòng chống dịch, bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

- Đồng loạt tổ chức Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”.

- Tổ chức vận động người dân thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết: thả cá diệt lăng quăng, bọ gậy; lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến; thay nước bình hoa; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh chum vại vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... và phát tờ rơi khuyến cáo phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

2.3. Tuyến xã:

Trạm Y tế xã/phường/thị trấn phối hợp với truyền thông xã tổ chức tuyên truyền về bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết, các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Tổ chức treo băng rôn tại các tụ điểm như Trạm Y tế, UBND xã, trường học...

III. Thời gian và địa điểm tổ chức phát động chiến dịch

3.1. Thời gian: trong tháng 4 năm 2016

3.2. Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa.

3.3. Nội dung:

- Mít tinh phát động Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chng dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” năm 2016.

- Diễu hành hưởng ứng Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại một xã/phường tại thành phố Thanh Hóa sau buổi phát động.

3.4. Đơn vị tổ chức:

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người của tnh: Sở Y tế Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Thanh Hóa.

3.5. Thành phần đại biểu tham dự:

3.5.1. Đại biểu Trung ương mời: Lãnh đạo Bộ Y tế; các Vụ, Cục, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

3.5.2. Đại biểu tuyến tỉnh mời:

- Đại biểu Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa.

- Các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị và tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Lãnh đạo các Trung tâm Y tế: Dự phòng, Truyền thông Giáo dục sức khỏe.

- Lãnh đạo các Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Nhi, Phụ sản, Hợp Lực, Thanh Hà, Phúc Thịnh.

- Cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông.

3.5.3. Đại biểu tuyến huyện mi:

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố.

3.5.4. Huy động đại biểu tham dự phát động

Huy động Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tham gia Chiến dịch; đại diện các Hội Liên hiệp Phụ Nữ; đại diện Hội Nông dân; lực lượng Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, học sinh trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của thành phố Thanh Hóa.

IV. Tổ chức thực hiện:

4.1. Sở Y tế:

- Giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch, Chương trình buổi phát động Chiến dịch, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động tổ chức chiến dịch.

- Lập dự toán chi tiết kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của chiến dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung các thông điệp truyền thông và phát các tài liệu truyền thông phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương.

4.2. Công an tỉnh: chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại lễ phát động và btrí mở đường cho đoàn xe diễu hành trên tuyến đường quy định.

4.3. Sở Phòng cháy - Chữa cháy: bố trí lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo công tác PCCC tại lễ phát động.

4.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: huy động học sinh, sinh viên tham gia lễ phát động.

4.5. Sở Tài chính: trên cơ sở dự toán của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định dự toán và tham mưu nguồn kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện kế hoạch.

4.6. Các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên Môi trường, các Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan: phối hợp và tham gia vào các hoạt động của lễ mít tinh.

4.7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo, thực hiện Lễ mít tinh chiến dịch“Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại địa phương mình, báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người (Sở Y tế Thanh Hóa).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”. Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng mục đích, tiết kiệm./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Thường
trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh (thực hiện);
- Thành viên BCĐ PC dịch trên người tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 28/04/2016 về chiến dịch "Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết" tại Thanh Hóa năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.656

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!