Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 56/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 25/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 56/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07/9/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 03/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” tại địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trọng tâm là kháng sinh qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

2. Tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú:

- Đến năm 2020, đạt 100 % kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập và đạt 80 % đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

- Đến năm 2020, kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 70 % đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác.

3. Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc:

- Đến năm 2020, đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc lưu tại quầy thuốc, nhà thuốc;

- Yêu cầu 100% các nhà thuốc phải có các hình thức lưu đơn thuốc kê đơn.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CỠ MẪU KHẢO SÁT

1. Địa điểm: trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

2. Thời gian: 2018-2020.

3. Cỡ mẫu:

3.1. Toàn bộ 106 nhà thuốc/quầy thuốc thuộc thành phố Ninh Bình; nhà thuốc/quầy thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được khảo sát.

- Toàn bộ người bán thuốc của 106 nhà thuốc tại thời điểm được khảo sát (tối thiểu 01 người/01 cơ sở bán lẻ thuốc).

- 30 người mua thuốc tại nhà thuốc ngoài khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 01 bệnh viện đa khoa công lập, 01 bệnh viện chuyên khoa công lập và toàn bộ 53 phòng khám gồm: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp, chuyên khoa Nhi, chuyên khoa Tai mũi họng trên địa bàn thành phố Ninh Bình

- 30 người kê đơn thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh:

+ 05 người kê đơn thuốc tại bệnh viện đa khoa công lập.

+ 05 người kê đơn thuốc tại bệnh viện chuyên khoa công lập.

+ 15 người kê đơn thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân khác (mỗi cơ sở ít nhất 01 người).

- Đánh giá 300 đơn thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, 200 đơn thuốc tại các phòng khám đa khoa tư nhân và 30 đơn thuốc tại các phòng khám chuyên khoa tư nhân có kê thuốc kháng sinh về việc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn

1.2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Sở Y tế (Nghiệp vụ Y)

Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Dược, các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Sản phẩm: góp ý để đề xuất chỉnh sửa bổ sung các dự thảo VBQPPL của Bộ Y tế

6/2018

1.3

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Sở Y tế (Nghiệp vụ Dược)

Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Y, các nhà thuốc bệnh viện, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố NB

Sản phẩm: góp ý để đề xuất chỉnh sửa bổ sung các dự thảo VBQPPL của Bộ Y tế

6/2018

1.4

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành tốt kê đơn thuốc

Sở Y tế (Nghiệp vY)

Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Dược, các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố NB

Sản phẩm: Các lớp tập huấn triển khai Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6/2018

1.5

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn quy định thực hành tốt bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế (Nghiệp vụ Dược)

Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Y, các bệnh viện trong tỉnh

Sản phẩm: Các lớp tập huấn triển khai Tài liệu chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

8/2018

2

Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp

 

Tổ chức khảo sát theo bộ công cụ do Bộ Y tế ban hành về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố NB

Sở Y tế (Nghiệp vụ Dược, Nghiệp vụ Y)

Thanh tra Sở, Hành nghề

Sản phẩm: thu thập được số liệu mô tả về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố NB

2018

2019

3

Hoạt động Truyền thông

3.1

Tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng trong tỉnh; Sự cần thiết phải kiểm soát thuốc kê đơn

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Ninh Bình

Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, các bệnh viện trong tỉnh, Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo đài, các kênh truyền thông...)

Sản phẩm: - Bài viết phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh); Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý....

- Xây dựng phóng sự

2018

2019

4

Tập huấn, đào tạo

 

- Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.

SY tế

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Sản phẩm: Tổ chức tập huấn được cho người kê đơn, người bán thuốc thuộc đối tượng khảo sát

3/2018

5

Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp

5.1

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

SY tế

Phòng Y tế thành phố NB; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc

Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

6/2018

5.2

- Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc.

SY tế

Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Thanh tra, phòng y tế NB

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc sau khi có giải pháp can thiệp.

9/2018

6

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

6.1

Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế

Phòng y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán thuốc

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

11/2018

6.2

Đề xuất mô hình/phương thức phù hợp đối với hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc.

Sở Y tế

Phòng y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán thuốc

Sản phẩm: Mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt

12/2018

7

Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn tỉnh

 

Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc

Sở Y tế

Hội Y học, Dược học của tỉnh

Sản phẩm: Toàn quốc triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc

2019 - 2020

8

Các nội dung phối hợp khác

 

Báo cáo quá trình triển khai thực hiện Đề án về Bộ Y tế (Cục quản lý Dược)

Sở Y tế (Nghiệp vụ Dược)

 

Sản phẩm: Báo cáo.

6 tháng/ hàng năm

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trích từ nguồn ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp y tế; lồng ghép với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, hoạt động ngành y tế đang cùng thực hiện trên địa bàn tỉnh); nguồn WHO và các nguồn kinh phí hợp pháp khác”.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế” tại địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý hành nghề y dược; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán lẻ: kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn tại đơn vị; thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh; tuân thủ việc thực hiện quy định về bán thuốc kê đơn đặc biệt là bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm và giai đoạn.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tăng cường phối hợp với Sở Y tế về quản lý kháng kháng sinh: Chia sẻ dữ liệu về kháng kháng sinh, kháng sinh. Hoạt động giám sát chung cho các mảng có thể được phát triển cho loại kháng sinh nhập khẩu để sử dụng cả cho người và động vật. Chia sẻ kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh thông qua các báo cáo chung giữa ngành y tế và nông nghiệp.

3. Sở Tài chính

Hằng năm, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo Luật Ngân sách.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về tác hại của việc tự ý sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh và lợi ích mang lại khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn của cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên địa bàn.

UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” thông qua chương trình phối hợp hành động trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ phù hợp.

Trên đây là “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3, VP6.
Tr09/YT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79