Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 375/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung (Nam Hotel) cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 375/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG (NAM HOTEL) CHO CHUYÊN GIA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH ĐỂ LÀM VIỆC TẠI TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc (sau đây gọi là chuyên gia người nước ngoài); Quyết định 1209/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Nam Hotel trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng chuyên gia người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nội dung tham mưu của Sở Y tế tại Tờ trình số 1975/TTr-SYT ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, HÌNH THỨC CÁCH LY

1. Mục đích

Kịp thời tiếp nhận và cách ly tập trung chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

2. Hình thức cách ly

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN CÁCH LY TẬP TRUNG

1. Đối tượng cách ly: Tất cả các chuyên gia người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian cách ly: Cách ly 14 ngày.

III. KHU VỰC CÁCH LY VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN CÁCH LY

1. Cơ sở cách ly tập trung: Tại Khách sạn NAM HOTEL, tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với quy mô cách ly cho 15 người.

Nguyên tắc thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

a) Cơ sở vật chất sử dụng để cách ly:

Sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất hiện có của khách sạn gồm 01 tòa nhà 05 tầng với diện tích 300 m2, bao gồm:

* Khu vực cách ly cho các chuyên gia người nước ngoài, sử dụng 1 tòa nhà 05 tầng (10 phòng có công trình phụ khép kín), tổng số 15 giường bao gồm:

- 05 phòng đơn x 01 giường/phòng = 05 giường.

- 05 phòng đôi x 02 giường/phòng =10 giường.

* Khu làm việc cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ cách ly: Tại tầng 1 - khu nhà lễ tân.

* Trạm gác: Bố trí trạm gác tại tầng 1.

* Khu gom, xử lý chất thải: Tại sảnh ngoài sân, gần cổng khách sạn thuận tiện để vận chuyển chất thải đi xử lý

b) Chế độ ăn ở và sinh hoạt cho chuyên gia người nước ngoài:

Kinh phí do các đơn vị, doanh nghiệp có chuyên gia người nước ngoài cách ly chi trả cho chủ cơ sở cách ly dựa hên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên.

Nguyên tắc thực hiện: Không tổ chức ăn uống, sinh hoạt tập trung tại cơ sở cách ly; khẩu phần ăn uống, sinh hoạt theo định suất, cấp phát tới tận đối tượng cách ly.

c) Chế độ ăn, uống cho cán bộ thực hiện cách ly tại khách sạn: Bố trí ăn tại khu cách ly do các doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly chi trả.

d) Chế độ phụ cấp cho cán bộ làm việc tại khu cách ly: Chi theo các văn bản quy định hiện hành.

đ) Nhân lực làm việc tại khu cách ly:

Tổng số cán bộ tham gia thực hiện việc cách ly tại khách sạn: 12 người, trong đó:

- Ngành y tế, gồm: 06 cán bộ chia làm 03 kíp trực; mỗi kíp trực 02 người (do Sở Y tế phân công cụ thể).

- Công an tỉnh: Cử 03 cán bộ làm nhiệm vụ trực bảo đảm an ninh trật tự tại khách sạn.

- UBND thành phố Bắc Kạn: Cử 03 cán bộ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khách sạn.

- Đối với doanh nghiệp có chuyên gia người nước ngoài trong diện cách ly: Cử cán bộ phiên dịch hỗ trợ và phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện việc cách ly tại khách sạn (khi cần thiết).

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thống nhất và bố trí lịch cụ thể đảm bảo việc cách ly đạt hiệu quả và theo đúng quy định.

2. Tổ chức thực hiện cách ly

a) Đưa đón, tiếp nhận, phân loại các đối tượng cách ly:

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay, cửa khẩu, cảng biển về khu cách ly tập trung.

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị nhân lực tham gia vận chuyển đưa đón chuyên gia. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp có chuyên gia người nước ngoài phải cách ly chi trả theo quy định.

- Thành phần tham gia đoàn đưa đón bao gồm: 04 người (01 cán bộ công an, 01 cán bộ y tế, 01 phiên dịch viên, 01 lái xe).

- Cơ sở cách ly tiếp nhận, phân loại người cách ly theo quy định.

b) Trong quá trình đưa đón người cách ly nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19:

Sở Y tế chỉ đạo đánh giá trình trạng sức khỏe và chuyển ngay đến các cơ sở điều trị theo quy định (liên hệ trước với cơ sở tiếp nhận điều trị), đồng thời rà soát các đối tượng tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ để cách ly sang khu vực nguy cơ cao (thời gian theo dõi được tính lại kể từ khi tiếp xúc cho đến hết 14 ngày).

c) Lập hồ sơ theo dõi và xác nhận hết thời gian cách ly:

Hằng ngày, người cách ly được lập danh sách theo dõi đầy đủ thông tin cơ bản, như: Họ và tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, hộ chiếu, số điện thoại nếu có, lịch trình di chuyển, tình trạng sức khỏe, thời gian bắt đầu theo dõi và kết thúc theo dõi, các diễn biến khác.

Các cán bộ làm nhiệm vụ ở địa điểm cách ly phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và bảo mật thông tin của người được cách ly theo quy định.

Các chuyên gia người nước ngoài đã được theo dõi cách ly đủ 14 ngày nếu không có dấu hiện nghi ngờ, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn và chủ cơ sở cách ly sẽ xác nhận bằng văn bản có ký, đóng dấu của cơ sở cách ly.

d) Phòng chống lây nhiễm cho người tại cơ sở cách ly và các trang thiết bị vật tư đảm bảo phòng chống lây nhiễm ra cộng đồng:

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố: Đặt biển báo, hàng rào cách ly, thuốc, bảo hộ, vật tư y tế và các hạng mục cần thiết khác theo quy định.

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở cách ly tập trung; cung cấp một số vật tư, bảo hộ từ nguồn phòng, chống dịch, như: Khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn tay, Cloramin B.

đ) Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho chuyên gia người nước ngoài:

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ ngày nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia ngày 16/4/2020 và xét nghiệm bổ sung khi có các phát sinh trong quá trình thực hiện cách ly.

e) Các hoạt động chuyên môn khác:

Đảm bảo thực hiện theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí chi cho các hoạt động cách ly: Chi theo các văn bản quy định hiện hành.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

- Chỉ đạo đơn vị đầu mối rà soát cơ sở vật chất hiện có, lập kế hoạch thiết lập khu cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan duy trì hoạt động của cơ sở cách ly.

- Cử cán bộ tham gia đảm bảo trật tự an ninh và phối hợp vói các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia người nước ngoài.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia người nước ngoài đảm bảo theo đúng quy định;

- Tham mưu thành lập Ban điều hành chỉ đạo công tác cách ly tại cơ sở, thành lập các tổ y tế làm việc trực tiếp tại khu vực cách ly để tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp trong các cơ sở cách ly;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện vận chuyển, đưa đón người nước ngoài từ sân bay, cửa khẩu, cảng biển về khu cách ly tập trung và các trường hợp hết thời gian cách ly ra khỏi khu cách ly đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;

- Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại nơi cách ly và các đối tượng được cách ly;

- Kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19 trên đối tượng được cách ly, sẵn sàng phương án điều trị khi có bệnh nhân mắc Covid-19 đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

- Chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh việc xử lý chất thải y tế, bảo đảm tuyệt đối không để lây chéo trong cơ sở cách ly.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật xử lý thanh khiết môi trường theo quy định; bảo đảm tuyệt đối không để lây chéo trong cơ sở cách ly.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu danh sách các chuyên gia người nước ngoài sẽ được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh; gửi danh sách cho Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và cơ sở cách ly để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thực hiện việc đưa, đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; đảm bảo công tác an ninh trật tự và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh.

4. Sở Tài chính

Kịp thời thẩm định kinh phí cho các hoạt động tại cơ sở cách ly theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

5. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin về các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Bắc Kạn; thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền để tạo kiện thuận lợi cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương và thực hiện cách ly theo quy định hiện hành.

6. Các đơn vị, doanh nghiệp có chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh

Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, cử cán bộ phiên dịch tham gia đưa đón chuyên gia từ sân bay, cửa khẩu, cảng biển về khu cách ly tập trung theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (qua Sở Y tế) để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản giấy;
- Cục QLXNC - Bộ Công an;
Gửi điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có tên trong kế hoạch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Trung tân Y tế thành phố;
- CVP;
- Lưu: VT, VXNV (Việt, Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 375/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung (Nam Hotel) cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


59

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144