Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Trà Vinh

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Lê Văn Hẳn
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, CÁCH LY CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC VÀ CÁC QUỐC GIA KHÁC CÓ DỊCH VỀ TRÀ VINH

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-BCĐ ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống viêm phổi nCoV Quân khu 9 về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh Trà Vinh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch được Chính Phủ và Quân khu giao, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp nhận người nước ngoài và công dân Việt Nam làm việc, học tập, công tác từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch bệnh Covid-19 về Trà Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tổ chức cách ly đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về trong vòng 14 ngày; phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để xử lý kịp thời; không đdịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Yêu cầu

- Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; phối hp chặt chẽ; chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất; bảo đảm an toàn.

- Địa điểm tiếp nhận, cách ly, theo dõi phải thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Không đkhả năng lây lan đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

- Sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về nước đến các địa điểm cách ly của địa phương trên địa bàn tỉnh khi có lệnh của Quân khu hoặc những đối tượng tự đến khi đủ điều kiện.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN, CÁCH LY

1. Số lượng tiếp nhận

- Quân khu giao cho tỉnh Trà Vinh: 200 công dân.

- Dự kiến khoảng 100 - 200 người từ Trung Quốc, Hàn Quốc và những quốc gia có dịch tự đến thuộc đối tượng phải cách ly tập trung.

2. Địa điểm tiếp nhận: Tại cảng hàng không Cần Thơ, Tân Sơn Nhất hoặc tại những nơi đối tượng tự đến lưu trú trước khi đưa vào khu cách ly.

3. Địa điểm cách ly

- Khu cách ly 1: Khu cách ly tập trung tại doanh trại Trung đoàn 926 (Trường Quân sự địa phương tỉnh cũ). Địa chỉ: ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Khu cách ly 2: Khi Khu cách ly 1 không còn chỗ để bố trí thì chuyển về Khu cách ly 2 tại Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

III. TỔ CHỨC SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG

A. Tổ chức

Sở Y tế tham mưu Ủy Ban nhân dân tỉnh thành lập các bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận, kiểm tra, vận chuyển, bố trí sắp xếp ăn, ở, sinh hoạt bằng phương pháp cách ly và kiểm tra tình hình sức khỏe trong thời gian 14 ngày.

B. Sử dụng lực lượng

1. Tại Cảng hàng không giao nhận

1.1. Thành phần: Đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

1.2. Nhim v:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận công dân (con người, hộ chiếu, hồ sơ cá nhân, phiếu sức khỏe).

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, phòng dịch, tổng hợp; tổ chức phân loại, bàn giao cho các lực lượng vận chuyển về các địa điểm cách ly, điều trị.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hp trong việc bảo đảm phương tiện vận chuyển, sắp xếp công dân lên các xe (nếu có sử dụng xe của Sở Giao thông vận tải).

- Công an tỉnh kiểm tra từng người, hộ chiếu, hồ sơ cá nhân, chứng minh nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn khu vực tiếp nhận.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí sắp xếp, chỉ huy xe cơ động về vị trí cách ly, tiếp nhận tại khu cách ly.

2. Vận chuyển về các địa điểm cách ly

2.1. Thành phần: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đơn vị vận tải và phương tiện..

2.2. Nhiệm vụ: Vận chuyn về khu vực cách ly của tỉnh Trà Vinh: Quản lý, hỗ trợ y tế, vận chuyn công dân về bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại doanh trại Trung đoàn 926 (Trường Quân sự địa phương tỉnh cũ). Khi Khu cách ly 1 không còn chỗ đbố trí thì chuyn về Khu cách ly 2 tại Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

2.3. Phương tiện vận chuyển:

- Đối với 200 công dân do Quân khu giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh: Sử dụng 8 xe ca từ 29 chỗ đến 45 chỗ ngồi trở lên do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Giao thông vận tải bố trí, 01 xe dẫn đường của Công an tỉnh, 01 xe bảo vệ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 01 xe phòng dịch của Sở Y tế và 01 xe cứu thương của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi.

- Đối với người nước ngoài và các công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Trà Vinh, vận chuyn đến khu cách ly tập trung của tỉnh: Chuẩn bị 01 xe ca từ 29 chỗ đến 45 chỗ ngồi trở lên do Sở Giao thông vận tải bố trí sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyn công dân tại các địa bàn trong tỉnh hoặc các cảng hàng không, cửa khẩu... khi được thông báo; 02 xe con (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 01 xe, Sở Y tế 01 xe).

3. Tại địa điểm cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3.1. Thành phần: Lực lượng bảo vệ, quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ y tế địa phương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng bảo đảm khác.

3.2. Nhim v:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, bố trí sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, đi lại, tchức tuần tra, canh gác; bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly theo quy định. Khi công dân hết thời gian cách ly, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế bàn giao các giấy tờ liên quan và giấy sức khỏe cho địa phương tiếp tục theo dõi.

- Công an tỉnh thu hồi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và các giấy tờ có liên quan; bảo vệ vòng ngoài để sẵn sàng xử lý các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn không đxảy ra điểm nóng.

- Sở Y tế giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của các công dân (mỗi công dân cách ly 14 ngày).

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Thực hiện chủ trương “Bốn tại chỗ”, trong đó tận dụng tối đa cơ sở, vật chất có sẵn, tổ chức dồn dịch, bảo đảm với khả năng cao nhất.

1. Bảo đảm y tế

- Khi phát hiện trường hợp có sốt tổ chức bàn giao cho y tế địa phương chuyển ngay vào Bệnh viện Lao và Bệnh Phi đcách ly, khám xác định bệnh và điều trị kịp thời.

- Đối với trường hợp không có sốt: Tổ chức cách ly, theo dõi 14 ngày tại doanh trại Trung đoàn 926 (Trường Quân sự địa phương tỉnh cũ), cơ sở Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phHồ Chí Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình cách ly tại tỉnh, quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nếu phát hiện trường hợp có sốt, chuyển ngay vào Bệnh viện Lao và Bệnh Phi cách ly đkhám xác định bệnh và điều trị kịp thời.

- Nếu tiếp nhận nhiều đợt, mỗi đợt phải bố trí theo dõi cách ly tại vị trí riêng (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định). Bố trí khu vực người nước ngoài riêng, người Việt Nam riêng.

- Sở Y tế chỉ đạo rà soát, kiểm tra, bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và hướng dẫn công tác chuyên môn cho phòng chống dịch ở các tuyến, đơn vị (trong đó có biện pháp bảo đảm tốt sức khỏe cho lực lượng trực tiếp tiếp xúc với các nguồn dễ lây lan dịch bệnh).

2. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt

2.1. Bảo đảm ăn, uống:

- Tiêu chuẩn tiền ăn: Công dân Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 ở nước ngoài về nước được Chính phủ giao cho Quân đội tổ chức cách ly tại các đơn vị Quân đội trong vòng 14 ngày và lực lượng phục vụ khác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được hưởng tiêu chuẩn, mức tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản bộ binh 57.000 đồng/người/ngày.

- Tổ chức ăn uống: Tổ chức ăn tại phòng cách ly, chia ăn theo định suất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, thực đơn với các loại thực phẩm có chất lượng, định lượng cân đối, phù hợp, duy trì tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong ăn uống, bảo đảm tốt tiêu chuẩn trong công tác nuôi dưỡng, lập đủ hệ thống sổ sách theo dõi riêng và thực hiện ghi chép, thống kê theo quy định.

2.2. Bảo đảm ngủ, nghỉ, dụng cụ cấp dưỡng, dụng cụ sinh hoạt: Trên cơ sở các loại trang bị, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt hiện có, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động cân đối, sử dụng dụng cụ phục vụ huấn luyện dự bị động viên để bảo đảm đủ cho thực hiện nhiệm vụ. Củng cố nơi ăn, ở, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, ghi chép sổ sách quản lý theo quy định. Nếu vượt quá khả năng của đơn vị thì yêu cu lập dự toán báo cáo về UBND tỉnh và Cục Hậu cần Quân khu để kịp thời giải quyết.

2.3. Bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm: Huy động quân trang dự bị động viên (chăn, màn) để bảo đảm; các loại còn thiếu như chiếu, gối, dụng cụ sinh hoạt, nhu yếu phẩm... phải bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho công dân.

3. Công tác vận tải

Huy động phương tiện xe ca từ 29 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi trở lên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, của địa phương; xe cứu thương của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xe con của Trung tâm điều hành xe tập trung, xe chống dịch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, xe tải quân sự để tổ chức vận chuyển người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về nước về các vị trí cách ly theo phương án đã xác định của Quân khu và xử trí khi có tình huống.

4. Bảo đảm chỉ huy, thông tin, tuyên truyền

- Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bộ phận chỉ huy, tuần tra, canh gác.

- Bảo đảm âm thanh, loa máy: Mỗi địa điểm chuẩn bị một bộ loa máy đhàng ngày điều hành, tuyên truyền.

5. Bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn cách ly

- Tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối vi người nước ngoài và công dân làm việc, học tập, công tác từ nước ngoài về.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang, lo lắng.

- Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực cách ly.

6. Bảo đảm tuần tra, canh gác tại khu vực cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tổ chức các vọng gác (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định).

- Thành phần: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đảm nhiệm.

- Nhiệm vụ: Tchức tuần tra, canh gác hàng ngày bảo đảm an toàn trong quá trình cách ly.

7. Công tác thông tin tuyên truyền, truyền thanh, nghe nhìn, thể dục thể thao

- Bố trí tivi tại khu vực cách ly.

- Bảo đảm các phương tiện giải trí khác (nếu có).

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế

- Tham mưu thành lập các tổ để tiếp nhận người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về.

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận công dân, tchức cách ly khi phát hiện trường hp mắc, nghi ngờ mắc bệnh.

- Chủ trì trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, khử trùng, tẩy độc tại các khu vực cách ly và nhân dân trên địa bàn khu vực cách ly; hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

- Kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để; theo dõi sức khỏe thường xuyên các trường hp được cách ly, quản lý các trường hp bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam và các lực lượng bảo đảm, phục vụ. Tổ chức cấp giấy chứng nhận sức khỏe sau 14 ngày cách ly theo dõi cho các công dân.

- Triển khai hệ thống thu dung, điều trị bệnh nhân được phát hiện lây nhiễm tại khu vực cách ly, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

- Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống bệnh phù hp với tình hình dịch; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để phối hp với các đơn vị, địa phương, chống dịch bệnh.

- Bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch; trước mắt cấp khẩu trang y tế cho người được cách ly và các cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp nhận, phục vụ theo dự trù và thực tế sử dụng của tổ bảo đảm tiếp nhận.

- Hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất tử vong.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Y tế quyết định thành lập Đội phản ứng nhanh để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hp với đơn vị vận chuyển tổ chức khử trùng các phương tiện trước và sau khi vận chuyn người đến các địa đim cách ly theo kế hoạch.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thành lập các Tổ bảo đảm tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam; chủ trì phối hp với các Sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận công dân.

- Thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương biết về khu vực cách ly nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch vViệt Nam. Phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, nhất là các hộ dân xung quanh khu vực cách ly, không đ tâm lý nhân dân hoang mang.

- Chỉ đạo tổ chức canh gác, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, trang bị, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, quân trang, nhu yếu phẩm cho công dân. Chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý công dân trong thời gian cách ly theo dõi. Phối hp với Sở Y tế để khử trùng, tẩy độc khu vực cách ly trước, trong và sau khi tiếp nhận người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam.

- Phối hp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận chuyển đi tượng được cách ly đến địa điểm cách ly theo phương án đã xác định.

3. Công an tỉnh

- Phối hp với tổ tiếp nhận kiểm tra hộ chiếu, hồ sơ quản lý toàn bộ người nước ngoài và công dân Việt Nam về từ các nước. Phối hợp với ngành y tế và các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm việc giám sát, kim soát chặt chẽ các vật phẩm, vật chất tại khu cách ly.

- Bố trí phương tiện dẫn đường, phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đường cho các phương tiện từ cảng hàng không về các địa điểm cách ly của tỉnh; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc tại các khu vực cách ly của tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn liên quan tchức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống. Phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhân dân tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

- Quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu vực cách ly và các Tổ chuyên môn cần thiết bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phi hp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cảng, cửa khẩu.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với kiểm dịch y tế Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan vận chuyển người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về bàn giao tại các khu vực cách ly. Sẵn sàng cơ động, bảo vệ, giải tán các vụ việc tụ tập đông người.

- Quyết định thành lập các Tổ, đội chuyên trách để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng kế hoạch, chủ trì hợp đồng phương tiện 05 xe ca từ 29 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi trở lên vận chuyển tại cảng hàng không về các vị trí cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi có lệnh điều động.

- Sẵn sàng huy động bảo đảm 01 phương tiện xe ca từ 29 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi trở lên vận chuyển người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam tại các địa điểm khác.

- Chỉ đạo chuẩn bị tình trạng kỹ thuật các phương tiện, phối hp với Sở Y tế thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch cho lái xe và các thành viên khác trên xe (lưu ý trong quá trình vận chuyển công dân cửa thông gió cửa xe phải mở, không sử dụng điều hòa).

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để tiếp nhận danh sách, hồ sơ công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam; cung cấp cho Công an tỉnh lý lịch, hồ sơ, địa chỉ của từng công dân để bảo đảm quản lý chặt chẽ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Sẵn sàng bố trí lực lượng phối hp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hải quan và các ngành liên quan tiếp nhận người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Trà Vinh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, địa phương tổ chức theo dõi, xử lý thông tin giả, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phối hp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, địa phương cung cấp thông tin cho báo chí về việc thực hiện phòng, chống Covid-19.

- Phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tuyên truyền cho nhân dân khu vực cách ly tập trung.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kịp thời kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

9. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, các tchức thành viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng chng dịch bệnh Covid-19; nhất là quần chúng nhân dân xung quanh các khu vực cách ly hiểu rõ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công dân đang lao động, học tập, làm việc tại nước ngoài, các biện pháp để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang, lo lắng; đấu tranh phản bác với các thông tin sai sự thật.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân.

- Phối hp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị chức năng thông báo cho nhân dân địa phương biết các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đngười dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ dịch bệnh, không hoang mang và chủ động phòng ngừa thích hp.

- Tổng hp danh sách, rà soát các trường hp trên địa bàn quản lý đi lao động, học tập, công tác di chuyn tới Trung Quốc và các quc gia khác có dịch vnước để có biện pháp quản lý; đồng thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

11. Bnh vin Lao và Bnh Phổi

- Chuẩn bị phương án để thu dung, điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm Covid-19, phi hợp với Trung tâm Kim soát bệnh tật tỉnh có sự thng nht trong công tác thu dung, điu trị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chng dịch bệnh Covid-19.

- Sẵn sàng 02 xe cứu thương để xử lý tình huống tại các điểm tiếp nhận và các khu vực cách ly của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quc gia khác có dịch về Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền, đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các Phó CT UBND t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BV Lao và Bệnh Phổi;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


304
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98