Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1222/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1222/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1222/KH-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Thú y năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh; kiểm soát, khống chế dịch bệnh Cúm gia cầm hạn chế tối đa các ổ dịch xảy ra và lây lan trên diện rộng góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh Cúm gia cầm đối với người chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

- Xây dựng thành công các cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhất là các cơ sở chăn nuôi gia cầm giống.

2. Yêu cầu.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng.

- Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia cầm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý khống chế ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp cho công tác phòng dịch Cúm gia cầm; xác định sự lưu hành vi rút cúm gia cầm trên đàn gia cầm nuôi; xác định các đặc điểm dịch tễ bệnh, đánh giá các yếu tố nguy cơ, quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất hiện dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Xử lý ổ dịch Cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm nhập lậu, gia cầm mắc bệnh…; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

- Định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và các biện pháp chủ động phòng bệnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác thông tin tuyên truyền.

- Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn… để người dân nhận thức rõ tác hại của bệnh Cúm gia cầm đối với sản xuất chăn nuôi cũng như tính mạng cộng đồng; các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân chủ động và tự giác chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia cầm nuôi, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.

- Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, giết mổ gia cầm thực hiện cam kết: Không giấu dịch, không vứt xác gia cầm chết ra ngoài môi trường, báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở, chính quyền địa phương khi phát hiện gia cầm ốm, chết bất thường.

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh nhưng không gây hoang mang, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi và an sinh xã hội.

2. Công tác tập huấn.

- Trang bị kiến thức và hướng dẫn cho cán bộ thú y cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; quy trình giám sát, phát hiện, báo cáo dịch kịp thời và các biện pháp xử lý không để dịch lây lan trên diện rộng; triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, Luật Chăn nuôi.

- Tổ chức từ 3 - 6 lớp tập huấn/năm cho cán bộ thú y cơ sở, người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm cập nhật những thông tin mới nhất về bệnh Cúm gia cầm cũng như giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả. Chi cục Thú y tỉnh bố trí giảng viên, chuẩn bị bài giảng, tài liệu chuyên môn và tham gia tổ chức, giảng bài tại các địa phương.

3. Phân vùng để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Cúm gia cầm.

Căn cứ vào sự phân vùng các huyện, thành phố, thị xã thuộc nguy cơ cao, nguy cơ thấp đối với bệnh Cúm gia cầm tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025 và tình hình phát triển chăn nuôi gia cầm, phân vùng các đơn vị cụ thể như sau:

3.1. Vùng có nguy cơ cao năm 2020 gồm: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang.

3.2. Vùng có nguy cơ thấp năm 2020: Thành phố Hải Dương.

3.3. Chuyển đổi vùng có nguy cơ:

a) Hàng năm, căn cứ tiêu chí phân vùng nguy cơ , xác định, lập danh sách các huyện, thành phố, thị xã thuộc vùng nguy cơ cao, nguy cơ thấp để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp. Tiêu chí phân vùng nguy cơ như sau:

- Vùng có nguy cơ cao có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

+ Có từ 02 lần xuất hiện dịch cúm gia cầm trong 5 năm liên tục.

+ Có từ 02 lần phát hiện vi rút Cúm gia cầm (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm liên tục hoặc 02 lần phát hiện vi rút trong năm đánh giá chuyển đổi huyện, thành phố, thị xã nguy cơ.

+ Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng lớn, cụ thể huyện, thành phố có: trên 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, trên 100.000 con gia cầm, trên 100 hộ nuôi vịt, trên 11.000 con vịt.

- Vùng có nguy cơ thấp có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

+ Không có ổ dịch Cúm gia cầm xảy ra trong 5 năm liên tục hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện, thành phố, thị xã nguy cơ.

+ Có không quá 01 lần phát hiện vi rút Cúm gia cầm (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm liên tục hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện, thành phố, thị xã nguy cơ.

+ Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và số lượng tổng đàn vịt thấp; cụ thể huyện có: Dưới 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, dưới 100.00 con gia cầm, dưới 100 hộ nuôi vịt, dưới 11.000 con vịt.

+ Có chuỗi chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn dịch bệnh.

+ Các huyện, thành phố, thị xã đã được công nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm.

b) Các năm tiếp theo, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực tế phát triển sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh thực hiện phân vùng nguy cơ để tổ chức phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm có hiệu quả.

4. Giám sát dịch bệnh.

4.1. Giám sát tại vùng nguy cơ cao

a) Giám sát bị động:

- Lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm đối với đàn gia cầm có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Cúm gia cầm.

- Giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm.

- Lấy mẫu xét nghiệm với bệnh Cúm gia cầm đối với chim hoang dã, động vật mẫn cảm với bệnh tại vườn thú bị ốm, chết không rõ nguyên nhân.

b) Giám sát chủ động:

- Giám sát sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: Triển khai lấy mẫu huyết thanh nhằm đánh giá hiệu giá kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại 11 huyện, thành phố, thị xã: thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện và huyện Ninh Giang theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt.

- Giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm:

+ Giao Chi cục Thú y tỉnh tiếp nhận, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia giám sát chủ động Cúm gia cầm triển khai trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

+ Triển khai giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm tại các chợ buôn bán, điểm thu gom gia cầm sống …theo hướng dẫn của Cục Thú y tại 12 chợ buôn bán gia cầm sống tại 11 huyện, thành phố, thị xã (thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện và huyện Ninh Giang) và chợ đầu mối buôn bán gia cầm tại thành phố Hải Dương.

4.2. Giám sát tại vùng nguy cơ thấp

- Triển khai lấy mẫu giám sát (giám sát sau tiêm phòng, giám sát sự lưu hành vi rút) tại tất cả các cơ sở chăn nuôi tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Giám sát lưu hành vi rút Cúm gia cầm, giám sát sau tiêm phòng tại vùng an toàn dịch bệnh, vùng đệm của cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Giám sát sự lưu hành vi rút Cúm gia cầm tại cơ sở an toàn dịch bệnh.

5. Xử lý ổ dịch.

Khi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh hoặc xuất hiện ổ dịch Cúm gia cầm Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh cúm gia cầm, trong đó tập trung thực hiện vào các nội dung cụ thể:

- Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

- Chuẩn bị đủ mọi nguồn lực phòng, chống dịch: cán bộ chuyên môn, vật tư, trang thiết bị, hóa chất… phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đội ứng phó nhanh, đội kiểm dịch cơ động phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm ở các cấp.

6. Tiêm vắc xin phòng bệnh.

- Hàng năm, tổ chức 02 đợt tiêm vắc xin phòng bệnh cho 100% đàn gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng đối với các gia trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đàn gia cầm giống nuôi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao nhiễm bệnh Cúm gia cầm (cụ thể tại mục 3.1)

- Đối với các cơ sở chăn nuôi công nghiệp, các trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại chăn nuôi quy mô lớn và quy mô vừa theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi; cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm, chủ cơ sở chăn nuôi tự mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng, chịu mọi chi phí tiêm phòng. Đồng thời, thông tin cho thú y cơ sở ở địa phương phối hợp giám sát quá trình thực hiện tổ chức tiêm phòng; báo cáo với phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh về Chi cục Thú y theo quy định.

7. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống.

- Thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; trong đó cần tăng cường phối hợp liên ngành: Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông, Thú y,... với chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật Chí Linh, các điểm đầu mối giao thông cũng như tại các địa bàn cơ sở có nguy cơ cao.

- Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng nguồn gốc cho các trang trại chăn nuôi, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm đối với tất cả các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc vận chuyển vào địa bàn tỉnh bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức công tác truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm gây ra.

8. Kiểm soát giết mổ gia cầm.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

9. Kiểm soát ấp nở gia cầm.

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở trứng gia cầm.

10. Vệ sinh tiêu độc khử trùng.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm, ngoài việc tiêm vắc xin phòng bệnh, cần triển khai thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu độc trước, trong và sau mỗi đợt tiêm phòng; thực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ phát dịch cao, vùng chăn nuôi tập trung và nơi tập trung buôn bán gia súc, gia cầm vào thời gian có điều kiện thời tiết chuyển mùa Xuân - Hè và mùa Thu - Đông; tập trung tiêu diệt triệt để mầm bệnh ngoài môi trường, nhằm hạn chế mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào đàn gia cầm phát sinh thành dịch, gây tác hại cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đây là một trong các biện pháp chủ động phòng chống dịch, góp phần bảo vệ sản xuất chăn nuôi. Hàng năm, tổ chức 02 - 03 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, trại chăn nuôi có yếu tố nước ngoài và công ty chăn nuôi trên địa bàn tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Đối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun hóa chất khử trùng tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút Cúm gia cầm.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và các sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch bệnh Cúm gia cầm.

11. Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh Cúm gia cầm.

- Xây dựng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm theo quy định.

- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát theo tiêu chuẩn của OIE ở tất cả (100%) vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh bảo đảm không có mầm bệnh Cúm gia cầm để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì trạng thái an toàn với bệnh Cúm gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi đã được công nhận.

12. Phối hợp liên ngành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp ngành Y tế - Thú y - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong giám sát, phát hiện dịch, phòng ngừa lây nhiễm bệnh Cúm gia cầm từ động vật sang người, phối hợp xử lý khi xuất hiện ổ dịch Cúm gia cầm theo đúng quy định.

- Triển khai các hoạt động phối hợp liên ngành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành Nông nghiệp và ngành Y tế trong việc chủ động giám sát, chia sẻ thông tin, tổ chức các hoạt động phòng chống lây nhiễm bệnh từ động vật sang người, theo hướng tiếp cận Một sức khỏe (One Health) trong công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh Hải Dương và các quy định có liên quan khác. Trong đó:

1. Ngân sách tỉnh

Chi cho các nội dung sau:

- Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm.

- Kinh phí hóa chất khử trùng phục vụ phòng chống dịch bệnh; các Tháng cao điểm tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng (từ 02 - 03 tháng/năm).

- Kinh phí mua dụng cụ vật tư, trang thiết bị bảo hộ lao động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Kinh phí điều tra, lấy mẫu, xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra giám sát, tổng kết về công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm,...

Hằng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh với các nội dung thiết yếu và tổng hợp trong dự toán chi hoạt động của đơn vị cùng thời điểm lập dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh phê duyệt.

2. Ngân sách cấp huyện

- Đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật cấp huyện, cấp xã khi phát sinh dịch bệnh; lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; công tiêm vắc xin cho đàn gia cầm; công phun, nhiên liệu phun hóa chất; tập huấn, tuyên truyền cấp huyện, tổ chức hội nghị phòng chống dịch cấp huyện; chi phí tiêu hủy, chống dịch, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy khi phát sinh ổ dịch bệnh Cúm gia cầm,…

- Trường hợp số kinh phí phát sinh lớn, ngân sách huyện không còn khả năng đảm bảo, UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh và nguồn ngân sách hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó với dịch bệnh cúm gia cầm. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan, địa phương triển khai các biện pháp bổ sung phù hợp.

2. Ban chỉ đạo 389.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh Hải Dương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ban Chỉ đạo 389 tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, nghi nhập lậu, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị, tổ chức và cá nhân phát triển chuỗi chăn nuôi gia cầm, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, An toàn thực phẩm, Vệ sinh môi trường theo đề án chung về Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo Kế hoạch hàng năm. Tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra giám sát phát hiện dịch bệnh và dự toán kinh phí cho hoạt động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút gia cầm có khả năng lây sang người, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh (Chi cục Thú y):

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, vắc xin, hóa chất,... phục vụ kế hoạch tiêm phòng; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; phân bổ vắc xin cho các địa phương; kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác tiêm phòng; lấy mẫu giám sát xét nghiệm đánh giá tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng.

+ Phối hợp cùng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật các địa phương tổ chức giám sát, điều tra phát hiện, xác minh ổ dịch trên động vật, vùng dịch có nguy cơ bị lây nhiễm tại các địa phương và đề xuất biện pháp chống dịch, khống chế, ngăn chặn dịch lây lan gây tác hại; giám sát kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương theo quy định.

+ Tổ chức, triển khai chương trình giám sát dịch bệnh Cúm gia cầm theo kế hoạch đã ban hành.

+ Tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất dự phòng cấp cho các địa phương kịp thời trong công tác chống dịch theo quy định.

+ Xây dựng kế hoạch bổ sung vật tư, vắc xin, hóa chất dự phòng hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn các địa phương về chuyên môn kỹ thuật trong việc tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; kỹ thuật xử lý đàn gia cầm nhiễm bệnh theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở Y tế thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Sở Y tế, Sở Thông tin truyền thông và chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các thông điệp truyền thông phòng chống bệnh Cúm gia cầm.

- Tổ chức tập huấn và chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, giám sát chủ cơ sở, hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm.

4. Sở Tài chính.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch Cúm gia cầm đảm bảo các quy định tài chính hiện hành.

5. Sở Y tế.

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên người; thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người.

6. Sở Giao thông vận tải.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các ga tàu, bến xe, đầu mối giao thông.

7. Sở Công thương.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp lực lượng Quản lý thị trường, Thú y, Công an, Thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng Thú y, Công an và Thanh tra giao thông tăng cường đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

9. Công an tỉnh.

- Bố trí cán bộ cảnh sát giao thông tham gia, tăng cường lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm dịch động vật Sao Đỏ; thường trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh, xuất phát từ địa phương có dịch, nhập lậu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh tại nơi xuất phát.

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tổ chức dừng phương tiện giao thông ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát để thực hiện kiểm soát vận chuyển và tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển.

10. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; về nguy cơ dịch Cúm gia cầm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên Fanpage Facebook “Trang tin Hải Dương” và trang Zalo “Chính quyền điện tử Hải Dương”.

11. Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thôn hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan, cơ sở chăn nuôi gia cầm thực hiện các biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi, vị trí chôn lấp, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh trong trường hợp xảy ra đại dịch trong công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy định về môi trường.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm của địa phương, bố trí nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch.

- Khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có tiềm năng xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phân vùng nguy cơ, triển khai các hoạt động giám sát dịch, tiêm vắc xin, tổ chức các biện pháp phòng bệnh Cúm gia cầm theo Kế hoạch

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NNTNMT, Ô Chính (50b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1222/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69