Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 767-TTg of November 27, 1995, ratifying the project in support of national medical activities in the 1996-2002 period.

Số hiệu: 767-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 767-TTg

Hà Nội,, ngày 27 tháng 11 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG Y TẾ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 1996-2002

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 5810-KHTC ngày 19-8-1995 và của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Dự án đầu tư cấp Nhà nước tại Công văn số 3776-UB/VPTĐ ngày 27-10-1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án hỗ trợ hoạt động y tế Quốc gia giai đoạn 1996-2002, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ cho hoạt động y tế Quốc gia giai đoạn 1996-2002.

2. Chủ Dự án: Bộ Y tế.

3. Phạm vi và quy mô Dự án:

 a) Trên phạm vi cả nước: Hỗ trợ 3 Chương trình phòng chống sốt rét, phòng chống lao và nhiễm khuẩn hô hấp cấp.

 b) Tại 15 tỉnh lựa chọn:

1. Sơn la

6. Nghệ An

11. Ninh Thuận

2. Cao Bằng

7. Hã Tĩnh

12. Kon Tum

3. Lạng Sơn

8. Quảng trị

13. Gia Lai

4. Hà Bắc

9. Bình Định

14. Sóc Trăng

5. Hà Tây

10. Phú Yên

15. Tây Ninh

 

Hỗ trợ trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện.

4. Nội dung hoạt động:

a) Tăng cường các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bao gồm công tác phòng dịch, dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ bà mẹ và trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, hỗ trợ trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện tại 15 tỉnh lựa chọn. Nghiên cứu thí điểm mô hình y tế thôn, bản ở miền núi, rẻo cao.

b) Hỗ trợ 3 Chương trình phòng chống sốt rét, phòng chống lao và nhiễm khuẩn hô hấp cấp trong phạm vi cả nước. Các biện pháp thực hiện bao gồm: phòng, diệt côn trùng; đào tạo lại cán bộ; thông tin giáo dục truyền thông.

c) Tăng cường công tác kế hoạch hoá và quản lý của Bộ Y tế, gồm:

 - Cải tiến công tác kế hoạch hoá và quản lý các khoản chi từ ngân sách Nhà nước hoặc viện trợ nước ngoài cho y tế.

 - Huy động nguồn tài chính tư nhân cho y tế.

 - Điều tra y tế quốc gia.

5. Nguồn vốn đầu tư.

- Tổng vốn đầu tư: 123,4 triệu USD.

- Nguồn vốn đầu tư:

 + Vay của WB: 101,2 triệu USD.

 + Viện trợ của SIDA Thụy Điển: 4,7 triệu USD.

 + Ngân sách Nhà nước: 17,5 triệu USD.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Dự án.

- Quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 767-TTg

Hanoi, November 27, 1995

 

DECISION

RATIFYING THE PROJECT IN SUPPORT OF NATIONAL MEDICAL ACTIVITIES IN THE 1996-2002 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on the Management of Investment and Construction promulgated together with Decree No.177-CP of October 20, 1994 of the Government;
At the proposals of the Minister of Health in Official Dispatch No.5810-KHTC of August 19, 1995 and the Chairman of the Council for Evaluation of State-level Investment Projects in Official Dispatch No.3776-UB/VPTD of October 27, 1995,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the Project in Support of the National Medical Activities in the 1996-2002 Period with the following major contents:

1. Name of the project: Project in Support of the National Medical Activities in the 1996-2002 Period.

2. Project owner: The Ministry of Health.

3. Scale and scope of the Project:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 767-TTg of November 27, 1995, ratifying the project in support of national medical activities in the 1996-2002 period.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139