Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 23/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 23/CĐ-BGTVT
V/v: Phòng chống dịch cúm A H1N1

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản đã được khống chế trong phạm vi cả nước, nhưng vẫn có nguy cơ quay trở lại gây tổn hại đến sức khoẻ con người và thiệt hại cho hoạt động chăn nuôi. Dịch cúm H1N1 ở các nước Bắc Mỹ có khả năng lây lan trực tiếp từ người sang người và đã được Tổ chức Y tế Thế giới đặt ở mức giám sát rất cao 4/6. (Mức 5/6 là mức phải áp dụng biện pháp cấm đi lại)

Để thực hiện việc phòng chống dịch có hiệu quả, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý hoạt động vận tải chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các công việc sau đây:

1/ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch của Ban chỉ đạo ngành Giao thông vận tải đã được ban hành kèm theo công văn số 7186/BGTVT-VT ngày 15 tháng 11 năm 2005 và các Công điện chỉ đạo có liên quan của Bộ Giao thông vận tải;

2/ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phòng chống dịch của ngành Y tế, Công an, Thú y, Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát tại các đầu mối giao thông, trên các tuyến giao thông;

3/ Xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển;

4/ Tuyên truyền rộng rãi tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân các quy định về vận chuyển thực hiện phòng chống dịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Các Bộ: NN và PTNT, Công an, Y tế, Công thương (để phối hợp);
- Lưu VT, VTải (2D)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49