Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2009 về việc triển khai cấp bách công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 25/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 25/CT-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP BÁCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Theo báo cáo của Sở Y tế, số người mắc sốt xuất huyết tăng 11,2 lần so với cùng kỳ năm 2008; ở 376 xã, phường, thị trấn thuộc 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Trong thời gian qua các địa phương đã tích cực triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, gần đây số người mắc sốt xuất huyết vẫn tăng cao, dịch có khả năng lan rộng trên địa bàn Thành phố.

Để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết không để dịch lan rộng, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp chỉ đạo triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết:

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân để mỗi người tự áp dụng các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết (ngủ màn, diệt muỗi, diệt bọ gậy) và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

- Chỉ đạo triển khai đồng loạt chiến dịch vê sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu không cho muỗi sốt xuất huyết có nơi cư trú, sinh sản; thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương.

2. Ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế:

- Tích cực triển khai công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch không cho dịch lan rộng.

- Tổ chức tốt công tác cấp cứu, điều trị nhằm hạn chế thấp nhất tử vong do sốt xuất huyết.

3. Các Sở, Ban, ngành:

Có trách nhiệm phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

4. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện những nội dung trên, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Y tế để tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Đ/c CT UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND 29 quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, PVP (N.N.Sơn);
- Phòng LĐCSXH, TH;
- Lưu: VT, Dần (LĐCSXH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Đào Văn Bình  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2009 về việc triển khai cấp bách công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170