Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tham gia tích cực của toàn xã hội, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhà hàng ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố còn chưa chặt chẽ,...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ATTP; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện trách nhiệm được giao. Chủ động triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về công tác đảm bảo ATTP đã được phê duyệt. Huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt các mục tiêu của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, đưa Đề án đi vào cuộc sống.

2. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác đảm bảo ATTP tại địa phương. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Trung ương để đảm bảo tính thống nhất trong thực thi pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách; tham mưu đảm bảo nhân lực, các điều kiện nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP; tăng cường tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về ATTP, hướng dẫn nhằm đảm bảo ATTP từ khâu sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến đến khâu lưu thông, phân phối thực phẩm, đảm bảo an toàn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống; tuyên truyền hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các giải pháp đảm bảo dễ dàng truy suất nguồn gốc thực phẩm; tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác đảm bảo ATTP.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm soát có hiệu quả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, khu du lịch, lễ hội, các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước tinh khiết… Kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn đối với các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiếp tục cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, quản lý chặt chẽ các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; tăng cường công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm sau đăng ký công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm, tăng cường giám sát mối nguy nhằm đảm bảo chất lượng và ATTP.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác quản lý ATTP đối với sản xuất ban đầu. Thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc kháng sinh chăn nuôi. Tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, an toàn các loại rau, củ, quả trên thị trường, đặc biệt về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản, các chất cấm trong trồng trọt đối với những sản phẩm này. Kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thú y.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm ATTP.

4. Sở Y tế

Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; không để bệnh nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh nâng cao năng lực cán bộ làm công tác ATTP tại các xã, phường, thị trấn.

5. Cục quản lý thị trường

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm tươi sống không an toàn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng...

Phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo có sự thống nhất chung, không chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền, dành thời lượng thích đáng, phù hợp để phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm ATTP cho nhân dân. Kịp thời đưa tin, biểu dương các mô hình, các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong các trường học, huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm ATTP; đưa nội dung ATTP vào chương trình ngoại khoá ở các cấp học.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

8. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động của các cấp, các ngành về công tác ATTP. Đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, không chồng chéo.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp số 05/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2018 - 2020.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiểu đề án do đơn vị mình là cơ quan Thường trực. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin tuyên truyền về ATTP tới các đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chịu trách nhiệm về công tác quản lý bảo đảm ATTP trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP.

Tăng cường chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm ATTP. Xác định việc bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Ban quản lý An toàn thực phẩm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP UBND tỉnh: NN, XDCB, LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


692

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17