Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 01/CT-UBND tăng cường vận động hiến máu tình nguyện Hồ Chí Minh 2017

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2017

Phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Hồ Chí Minh đã được duy trì thường xuyên và phát triển trong những năm qua, đây là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và nhân dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2016, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2015 đã cung cấp cho ngành y tế đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố trong năm 2017; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phn đấu đạt trên 220.000 lượt người hiến máu, trong đó đạt trên 65 % là túi máu loại 350ml-450ml, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch cụ thể vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiến máu tình nguyện trong năm 2017; đồng thời phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) hoặc Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y Tế) tổ chức tốt các địa điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị; bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn người hiến máu đủ điều kiện tham gia hiến máu, phấn đấu đạt trên 117.900 lượt người hiến máu trong năm. Trong đó Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y tế) tiếp nhận 45.000 lượt người hiến máu và Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) vận động tiếp nhận 72.900 lượt người hiến máu (Thành Đoàn vận động trên 40.000 lượt người).

3. Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt trên 102.100 lượt người hiến máu đạt chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế. Tăng cường vận động phát triển lực lượng hiến máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu khi có yêu cầu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kế hoạch thông tin tuyên truyn sâu rộng, vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2017; đặc biệt là “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng” năm 2017 theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

5. Đài Truyền hình thành phố phi hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố), Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y tế) để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện của thành phố năm 2017, hàng năm nhân ngày 07 tháng 4 “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, ngày 14 tháng 6 “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”, mở chuyên mục “Hiến máu cứu người” đ tuyên truyn sâu rộng cho nhân dân hiu ý nghĩa nhân đạo trong các đợt cao điểm của chương trình hiến máu tình nguyện.

6. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) thực hiện các quy trình chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong truyn máu cho bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện quận, huyện, y tế của các cơ quan Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia tuyên truyền vận động hiến máu.

7. Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ tiếp nhận máu; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng những tập th và cá nhân đã có thành tích xuất sc trong công tác hiến máu tình nguyện của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn th thành phố và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch cụ thể vận động, tuyên truyền tổ chức cho cán bộ, nhân dân tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu trong năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Hội Chữ thập đỏ thành phố;
- Các Báo - Đài thành phố;
- Các Tổng Công ty, Công ty thuộc TP;
- UBND các quận - huyện;
- Bệnh viện Truyền máu Huyết học;
- Trung tâm Hiến máu nhân đạo;
- VPUB: CPVP; Ph
òng VX, TH;
- Trung tâm Công b
áo;
- Lưu: VT, (VX/Ng.T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2017

Số TT

Quận - huyện

Lượt người

Chỉ tiêu 350-450

1

Quận 1

3.900

2.535

2

Quận 2

2.600

1.690

3

Quận 3

3.900

2.535

4

Quận 4

3.100

2.015

5

Qun 5

4.300

2.795

6

Quận 6

4.800

3.120

7

Quận 7

4.200

2.730

8

Quận 8

5.000

3.250

9

Quận 9

4.000

2.600

10

Quận 10

4.700

3.055

11

Quận 11

4.000

2.600

12

Quận 12

3.800

2.470

13

Quận Phú Nhuận

3.800

2.470

14

Quận Bình Thạnh

6.500

4.225

15

Quận Gò Vp

6.100

3.965

16

Quận Thủ Đức

6.000

3.900

17

Quận Tân Bình

4.800

3.120

18

Quận Tân Phú

4.500

2.925

19

Quận Bình Tân

5.300

3.445

20

Huyện Bình Chánh

4.500

2.925

21

Huyện Củ Chi

5.000

3.250

22

Huyện Hóc Môn

3.600

2.340

.23

Huyện Nhà Bè

1.800

1.170

24

Huyện Cn Giờ

1.900

1.235

 

102.100

66.365

25

Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP tiếp nhận từ: Thành Đoàn (40.000); các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, đơn vị khác (32.900)

72.900

47.385

26

Bệnh viện Truyn máu Huyết hc tiếp nhận từ: Hội sinh viên (20.000); Sở Y tế (3.000); Sở Giáo dục và Đào tạo (2.000); Sở Giao thông vận tải (1.000); S Công thương (2.000) và các đơn vị khác (17.000)

45.000

29.250

Tổng cộng

220.000

143.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.012

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!