Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3359/QĐ-BVHTTDL năm 2009 tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 4 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3359/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 29/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3359/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG ĐÔNG BẮC LẦN THỨ VII, TẠI TỈNH PHÚ THỌ VÀO THÁNG 4 NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số";

Căn cứ kết quả Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI, năm 2008 tại tỉnh Bắc Giang trao quyền đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII cho tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ công văn số 1908/UBND-VX1 ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 4 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 4 năm 2010.

Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2010 cấp qua Văn phòng Bộ.

- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp.

- Kinh phí các đơn vị phối hợp tổ chức.

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hoá.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và các đơn vị tham gia Ngày hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg50.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3359/QĐ-BVHTTDL năm 2009 tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 4 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123