Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 21-ĐT/VP1-1978 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 241-TTg-1978 về triệt để tiết kiệm điện do Bộ Điện và Than ban hành

Số hiệu: 21-ĐT/VP1 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Điện và Than Người ký: Nguyễn Chấn
Ngày ban hành: 27/06/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ ĐIỆN VÀ THAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-ĐT/VP1

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1978 

 

 THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 241-TTG NGÀY 26-4-1978 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Để tích cực thi hành Chỉ thị số 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Điện và than hướng dẫn những điểm sau đây để các Bộ, các ngành và các địa phương thực hiện.

I. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN

A Trong sản xuất.

1. Mỗi xí nghiệp, công trường đều phải xây dựng định mức tiêu hao điện năng cho đơn vị sản phẩm của mình. Trong tháng 7 năm 1978 các định mức này phải làm xong và gửi cho Bộ chủ quản (Tổng cục hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với các xí nghiệp địa phương) duyệt, đồng gửi cho Bộ Điện và than và Sở phân phối điện địa phương.

Nơi nào chưa có điều kiện tính toán một cách khoa học và chính xác, thì có thể xây dựng định mức dựa trên cơ sở số liệu thống kê kinh nghiệm của những năm vừa qua, tính toán mức phấn đấu tiết kiệm thích hợp.

Định mức tiêu hao điện là một tiêu chuẩn trong các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật của xí nghiệp, do đó phải được xây dựng với tinh thần tiết kiệm và không vượt quá mức đã đạt được trong những năm trước đây, (trừ trường hợp có nâng cao trình độ cơ giới hoá hoặc tăng thêm các phương tiện cải thiện điều kiện lao động , mà các phương tiện này phải dùng điện để hoạt động).

2. Định mức tiêu hao điện cho đơn vị sản phẩm là căn cứ để tính số điện năng cần thiết trong năm kế hoạch, dựa vào chỉ tiêu sản lượng kế hoạch năm được cấp trên (Bộ, Tổng cục, hoặc tỉnh, thành phố) giao kế hoạch cung ứng điện cho xí nghiệp. Trên cơ sở chỉ tiêu về điện năng này mà tính ra công suất cần được cung cấp ở mỗi ca trong ngày.

Bộ Điện và than yêu cầu các Bộ, các ngành và các tỉnh, thành phố đôn đốc các xí nghiệp của mình xúc tiến việc xây dựng định mức. Bộ hoặc tỉnh xét duyệt và gửi cho Bộ Điện và than trong tháng 8 năm 1978, để Bộ Điện và than cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước duyệt trình Thủ tướng Chính phủ cho thi hành đối với hai bên, bên cung cấp và bên sử dụng điện, chú ý trường hợp đơn vị nào không xây dựng được định mức tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm ( do sản phẩm của mình phức tạp) thì xây dựng định mức trên 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá.

3. Mỗi xí nghiệp, công trường đều phải có kế hoạch và các biện pháp trước mắt và lâu dài về các mặt kỹ thuật, hành chính, tổ chức để phấn đấu giảm mức tiêu hao điện, mặt khác biện pháp thực hiện bảo đảm không vượt quá định mức đã quy định . Nếu dùng vượt quá định mức đã đăng ký và được duyệt thì phần điện dùng quá sẽ phải trả bằng giá 150% đến 300% giá bình thường như Chỉ thị số 241-TTg quy định ở điều 2.

4. Trong việc xây dựng định mức tiêu hao điện và quản lý định mức này, các xí nghiệp, công trường cần tranh thủ sự giúp đỡ và bàn bạc cùng các Sở quản lý phân phối điện địa phương. Sở quản lý và phân phối điện có trách nhiệm tạo những điều kiện cần thiết cho xí nghiệp, công trường dùng điện làm được việc này ( như hướng dẫn kỹ thuật, giúp kinh nghiệm, nhượng và mắc thêm công tơ đo đếm từng khâu trong dây chuyền sản xuất của xí nghiệp, chi phí mắc thêm các công tơ phụ này do xí nghiệp dùng điện thanh toán v.v…)

5. Khi định mức tiêu hao điện năng và kế hoạch cung ứng điện đã được duyệt cho xí nghiệp hoặc công trường, thì hai bên ( bên dùng điện và bên cung cấp điện) phải dựa trên cơ sở đó mà ký hoặc điều chỉnh lại hợp đồng cung cấp và tiêu thụ điện. Hai bên phải tôn trọng hợp đồng. Đặc biệt là bên dùng điện không được dùng quá kế hoạch cung ứng nhất là lúc cao điểm bên cung cấp điện không được cắt giảm tuỳ tiện, trừ trường hợp sự cố về nguồn điện hoặc sự cố hệ thống chuyển tải phân phối điện, mà bên cung cấp điện có trách nhiệm phải thông báo ngay cho xí nghiệp bị mất điện biết rõ nguyên nhân và thời gian cắt điện, hoặc mất điện.

6. Các xí nghiệp công trường cần tách riêng phần điện dùng cho sinh hoạt của các khu công nhân viên của mình; để có thể quản lý theo định mức nêu ở phần B sau đây.

B. Trong tiêu dùng cho sinh hoạt:

1. Chỉ thị 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định : - “Tạm thời ngừng cung cấp điện tiêu dùng trong sinh hoạt gia đình ở tất cả các nông thôn và thị trấn thuộc các khu vực thiếu điện “, Ở các thị trấn, huyện lỵ nói chung là không cung cấp điện cho sinh hoạt  gia đình. Ở một số thị trấn và một số huyện lỵ cần điện sản xuất hoặc cho hoạt động của bệnh viện, bệnh xá, cơ quan lãnh đạo của thị trấn hoặc huyện, thì Công ty điện lực thuộc Bộ Điện và than được tiếp tục cung cấp từng thời gian, nếu khả năng cụ thể của nguồn điện lưới tại khu vực đó cho phép. Theo Chỉ thị số 241-TTg thì ở nông thôn tạm thời không cung cấp điện cho sinh hoạt gia đình. Muốn thực hiện được điều này mà không phải cắt đường điện dùng chung cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp như trạm bơm nhỏ, trạm xay xát tuốt lúa, chế biến thức ăn gia súc, trạm cơ khí nhỏ,v,v…chính quyền địa phương cần thông báo cho nhân dân trong địa phương và cùng Sở quản lý phân phối điện giám sát việc thi hành không dùng điện cho sinh hoạt gia đình. Nơi nào không quản lý được điểm này thì Sở quản lý phân phối điện phải cắt hẳn điện ở đầu đường dây trục hạ thế, sau này khi nguồn điện dồi dào sẽ mắc lại.

2. Đối với thành phố còn dùng điện cho sinh hoạt cho gia đình Bộ Điện và than dựa vào khả năng của nguồn điện hiện nay và nhu cầu vừa phải của sinh hoạt đã quy định mức phân phối ở Thông tư số 20-ĐT/VP1 ngày 14-6-1978, Bộ Điện và than yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo và giúp đỡ Sở quản lý phân phối điện quản lý nghiêm ngặt các định mức này, chống mọi vi phạm và lãng phí.

Bộ Điện và than đề nghị chính quyền địa phương và các ngành, các cấp vận dụng và giải thích cho cán bộ công nhân viên và nhân dân hiểu rõ ràng các định mức đó , hiểu rõ chúng ta chỉ có thể tiêu dùng trên cơ sở khả năng phải cần kiệm để xây dựng đất nước.

Đặc biệt ở một số thành phố phía Nam mà trước đây ngụy quyền bán điện một cách rộng rãi cho tiêu phí, ngày nay cán bộ và nhân dân cần nhận rõ chính sách này.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 241-TTg

Các Sở quản lý phân phối điện của Công ty điện lực chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và quản lý việc sử dụng điện theo Chỉ thị số 241-TTg . Tuy nhiên nếu đơn độc thì sở khó có thể quản lý chặt chẽ, vì vậy Bộ Điện và than đề nghị :

1. Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cử một đồng chí phó chủ tịch Uỷ ban chủ trì ban điều hoà phân phối điện tỉnh, thành phố. Một thành viên của ban điều hoà này là đồng chí giám đốc sở quản lý phân phối điện tại tỉnh, thành phố.

2. Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần tổ chức phổ biến Chỉ thị số 241-TTg và văn bản hướng dẫn này, tuyên truyền vận động cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, thành phố tích cực thực hiện.

3. Các Bộ,các ngành ở trung ương đôn đốc các xí nghiệp chấp hành Chỉ thị số 241-TTg và văn bản hướng dẫn này của Bộ Điện và than. Phát huy những thành tích tiết kiệm điện và phê phán , ngăn chặn những vi phạm và lãng phí.

4. Các Bộ và các ngành kịp thời phản ánh cho Bộ Điện và than mọi sự vi phạm và thiếu sót của các sở quản lý phân phối điện, để Bộ Điện và than kịp thời uốn nắn và chấn chỉnh.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ ĐIỆN VÀ THAN


 

 
Nguyễn Chấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21-ĐT/VP1-1978 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 241-TTg-1978 về triệt để tiết kiệm điện do Bộ Điện và Than ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56