Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 357/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 357/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 06/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ VỀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI TRÊN SÔNG VÀ CỬA BIỂN

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành hữu quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, cửa biển và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương, Phó Thủ tưng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tình hình và kết quả công tác đạt được:

Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa bin din biến phức tạp, các đi tượng vi phạm đã sử dụng nhiu phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm để đối phó với các cơ quan chức năng. Việc khai thác trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển đã làm thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường, an toàn giao thông, đê điều, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển; một số địa phương đã tập trung lực lượng đấu tranh, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi vẫn diễn ra ở hầu hết các tuyến sông, nhất là tại địa bàn giáp ranh giữa các địa phương, nhưng chế độ trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm của người đứng đu cp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan chuyên môn của địa phương chưa cụ thể, ảnh hưởng đến niềm tin của qun chúng nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý nhà nước về khoáng sản còn nhiều bất cập, nhiều địa phương chính quyền cấp cơ sở còn buông lỏng, chưa thường xuyên kiểm tra, thiếu kiên quyết trong xử lý các tchức, cá nhân vi phạm; còn có biểu hiện dung túng, bao che vi phạm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự hiệu quả; một số quy định pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong khi lợi nhuận từ việc khai thác trái phép cát, sỏi cao nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, ngang nhiên vi phạm; tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này dễ xảy ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Đtăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, thời gian ti, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Khoáng sản và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thtướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất, hậu quả nghiêm trọng của hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi để xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hậu quả tác hại của hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển. Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương lập “đường dây nóng” để tiếp nhận tin báo, tố giác về vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2015, trong đó nghiên cứu bsung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi khi triển khai các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Hướng dẫn kỹ thuật thăm dò, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc cấp, gia hạn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung Giấy phép khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.

b) Bộ Công an chỉ đạo, hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xlý nghiêm minh các đối tượng khai thác trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển, nhất là các băng, nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

c) Bộ Giao thông vận tải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát đánh giá lại việc triển khai các dự án nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa. Tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý; đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển và hải đảo, tuyến sông khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, x lý các hành vi khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái phép cát, sỏi.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

e) Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

g) Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sdụng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra hoạt động xuất khẩu cát.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng và bố trí thời gian thích hợp để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác đấu tranh, ngăn chặn khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái pp cát, si trên sông và cửa biển.

i) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm chính sách an sinh xã hội đối với những hộ dân hành nghề khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, vận động họ vào hoạt động trong các công ty, hợp tác xã đã được cấp phép khai thác hoặc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

k) Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các biện pháp liên quan đến quản lý tài chính và giá (hóa đơn, thuế, phí, lệ phí, giá vật liệu xây dựng) nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, chống thất thu thuế trong khai thác khoáng sản, trong đó có cát sỏi trên sông và cửa biển.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi, quy hoạch các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động nạo vét luồng lạch, khai thác, mở bến bãi tập kết cát, sỏi, đình chỉ, xử lý nghiêm những trường hợp hoạt động trái phép trong tháng 12 năm 2015; đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép. Nơi nào để tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương có chung khu vực trên sông và cửa biển trong quản lý khai thác, vận chuyển và sử dụng cát, sỏi nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép.

- Nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy để phục vụ công tác xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi.

m) Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường tham gia giám sát công tác quản lý nhà nước và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi để kịp thời phát hiện, khắc phục những bt cập, thiếu sót trong lĩnh vực này.

n) Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (Bộ Công an) tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị; theo dõi, tng hợp tình hình thực hiện những nội dung đã kết luận tại Hội nghị, trong tháng 12 năm 2015 và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: CA, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, XD, CT, TP, TC, TT&TT, LĐTB&XH;
- Các Bộ Tư lệnh: BĐBP, CSB VN (Bộ Quc phòng);
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thường trực Tnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQVN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Cảnh sát, C42, C49 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III, PL;
- Lưu: VT, NC (3b).s.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 357/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228