Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 296/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRONG TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Ngày 11 tháng 8 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện các Dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đu tư, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Trà Vinh; Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Trung tâm Điện lực Duyên Hải với tng công suất 4.200 MW là Trung tâm Điện lực lớn, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho khu vực miền Nam trong giai đoạn từ năm 2015. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mc về vốn đầu tư, nền đất yếu,... nhưng với sự hỗ trợ của các Bộ về giải quyết các thủ tục, của các cấp chính quyền và nhân dân tnh Trà Vinh trong công tác giải phóng mặt bằng; sự nlực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, đến nay dự án đã thực hiện được khối lượng công việc lớn, về cơ bản đã đáp ứng tiến độ theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong Quy hoạch điện VII.

Trung tâm bao gồm nhiều dự án lớn: Các nhà máy, đường dây truyền tải điện, cảng than,... cần được thực hiện đồng bộ. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mc để các dự án thực hiện đúng tiến độ; cụ thể:

1. Bộ Tài chính: Cử cán bộ có trách nhiệm cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia đàm phán hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng nước ngoài để giải quyết các thủ tục theo quy định.

2. Các cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết vốn cho các dự án điện nói chung, các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải nói riêng theo Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng, Chính ph.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện thu xếp vốn với các ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên.

3. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải chỉ đạo sớm hoàn thành đề án Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, trong đó nghiên cứu kỹ phương án kết hp với cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải để sớm có quyết định về quy mô, quy hoạch mặt bằng của cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải, trong đó có các đê chắn sóng phía Bắc và phía Nam của cảng này.

4. Bộ Công Thương: Sớm phê duyệt Đán cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo điều hành cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện.

5. Bộ Giao thông vận tải phối hp với các Bộ liên quan bố trí vốn thi công đê phía Nam của cảng than, hoàn thành đáp ứng tiến độ cảng than Trung tâm điện lực Duyên Hải và các Nhà máy điện trong Trung tâm.

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Đồng ý các công trình lưới điện đồng bộ Trung tâm Điện lực Duyên Hải được xếp vào danh mục các dự án cấp bách, cần thực hiện trong Quy hoạch điện VII.

- Tạm ứng vốn để Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện đồng bộ.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công; có giải pháp để cát, bụi trong vận chuyển, thi công không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

- Tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đồng bộ với Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Công an tỉnh và bộ đội biên phòng có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực công trường; chỉ đạo Công an tỉnh xem xét đặt đồn công an tại khu vực này.

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cấp phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại công trường theo quy định.

- Tạo điều kiện cho các chủ đầu tư trong công tác khai thác nguồn cát san nn mặt bng các dự án trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Chỉ đạo các đơn vị liên quan di dời trạm xăng số 16 thuộc huyện Long Hồ để bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường dây 220 kV Trà Vinh - Vĩnh Long trước ngày 25 tháng 8 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, GTVT, XD, TC, KH&ĐT;
- Tỉnh y, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, CN Than - Khoáng sản VN;
-
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 296/TB-VPCP ngày 20/08/2012 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!