Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 2815/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2815/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bạch Quốc Khang
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2815/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HỨA ĐỨC NHỊ - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG VÀ QUẢN LÝ CANH TÁC NƯƠNG RẪY

Ngày 24/4/2008, Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện và thống nhất các biện pháp triển khai trong thời gian tới. Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Kiểm lâm báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy và các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

Công tác giao rừng, cho thuê rừng là chủ trương lớn mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang khẩn trương triển khai thực hiện. Các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực thực hiện các công việc được phân công, đã tham mưu cho Bộ ban hành Đề án về giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy, một số Thông tư và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai, thực hiện các đề án. Tuy nhiên trên thực tế tình hình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng tại các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị khẩn trương thực hiện một số công tác sau:

1. Giao Cục Kiểm lâm:

- Phối hợp với các Cục, Vụ, Viện liên quan hoàn thiện Đề án giao đất, giao rừng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tổ chức tổng kết chính sách khoán trong lâm nghiệp, xây dựng dự án điều tra đánh giá tổng kết thực tiễn về hiện trạng công tác khoán trong lâm nghiệp (khoán theo Nghị định 01, 135, Quyết định 661 ..), kinh phí triển khai trích trong nguồn kinh phí quản lý 661.

- Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát những diện tích rừng và đất lâm nghiệp do các đơn vị nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã đang quản lý lỏng lẻo, không hiệu quả, để giao cho các chủ quản lý thực sự, ưu tiên giao cho cộng đồng.

2. Giao cục Lâm nghiệp:

- Chủ trì tổ chức tổng kết chính sách thuê rừng đã thực hiện từ trước đến nay, làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách cho thuê rừng. Kinh phí triển khai trích trong nguồn kinh phí quản lý 661.

3. Về nội dung xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao rừng, cho thuê rừng: Ban soạn thảo cần tập trung nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc giữa hai Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Luật Đất đai để có hướng dẫn cho phù hợp.

4. Các đơn vị chủ động tiếp cận và thực hiện hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, dự án trong việc thực hiện các đề án về giao rừng và quản lý canh tác nương rẫy.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác;
- Các Cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp;
- Vụ Kế hoạch;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNGBạch Quốc Khang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 2815/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251