Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 882/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 882/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 882/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU RỪNG PHÒNG HỘ MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1687/BNN-LN ngày 26 tháng 7 năm 2004) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Công văn số 2361/UB ngày 12 tháng 7 năm 2004),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nội dung như sau:

1. Tên Khu rừng: Rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt.

2. Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Đà Lạt và một phần diện tích thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

3. Quy mô diện tích: 22.320 ha.

4. Chức năng nhiệm vụ của Khu rừng:

- Phòng hộ môi trường và cảnh quan cho thành phố Đà Lạt, góp phần bảo tồn, phát triển các di sản kiến trúc, văn hóa đô thị Đà Lạt, nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của thành phố Đà Lạt quy định tại Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến 2010.

- Phòng hộ đầu nguồn cho vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh ven biển miền cực Nam Trung Bộ, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng cho tỉnh Lâm Đồng và địa bàn Nam Tây Nguyên.

- Góp phần bảo tồn các giá trị về đa dạng sinh học, các hệ sinh thái rừng trên cao nguyên Lâm Viên của vùng khí hậu á nhiệt đới và các giá trị văn hóa lịch sử nhân văn, nhằm phục vụ phát triển du lịch, tham quan, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quy chế Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định hiện hành của pháp luật để xây dựng quy chế quản lý rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt nhằm quản lý tốt khu rừng này theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2002.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng Quy chế Quản lý rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế này bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 41/TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập rừng văn hóa cảnh quan Đà Lạt (còn gọi là rừng Thông Đà Lạt).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 882/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190