Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 109/QĐ-UBND quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác ti tan trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 721/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 109/QĐ-UBND NGÀY 04/3/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG KHAI THÁC TI TAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác ti tan trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 1896/BQL ngày 11/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2012 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng giao UBND các huyện, thành phố có địa bàn hoạt động khai thác ti tan để đầu tư phát triển cho vùng có hoạt động khai thác sa khoáng ti tan và những địa phương liên quan. Riêng đối với các khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp khai thác tận thu ti tan trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và khai thác, vận chuyển cát ra khỏi địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thu và thông báo cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư biết theo định kỳ hàng tháng để phối hợp theo dõi. Nguồn thu từ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp được cho phép khai thác tận thu ti tan và khai thác, vận chuyển cát ra khỏi Khu kinh tế Nhơn Hội (nếu có) được điều hòa chung để cân đối, bố trí cho nhu cầu duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng và chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trong Khu kinh tế Nhơn Hội và hỗ trợ cho các xã có mỏ tận thu thuộc thành phố Quy Nhơn. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn thống nhất đề xuất mức phân bổ cụ thể cho các nội dung, nhu cầu sử dụng, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hưởng dẫn cụ thể thủ tục thu, chi khoản kinh phí đóng góp nêu trên cho các đơn vị có liên quan để có cơ sở tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN trong Khu kinh tế Nhơn Hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 109/QĐ-UBND quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác ti tan trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66