Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 639/QĐ-TTg năm 2002 về đầu tư trồng rừng ở các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An do Chính phủ CHLB Đức viện trợ không hoàn lại

Số hiệu: 639/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 02/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG Ở CÁC TỈNH THANH HOÁ VÀ NGHỆ AN DO CHÍNH PHỦ CHLB ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (công văn số 1492/BNN-HTQT ngày 4 tháng 6 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án và dự thảo Hiệp định tài chính về hợp tác trồng rừng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (gọi tắt là KFW4) với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Trồng rừng ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

2. Mục tiêu của dự án: Góp phần vào chương trình trồng rừng và bảo vệ đất tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thông qua việc giúp người dân sử dụng đất có hiệu quả và đảm bảo bền vững về sinh thái, đồng thời tạo việc làm và nâng cao mức sống cho người dân trong vùng dự án, với mục tiêu cụ thể:

- Trồng mới 19.000 ha rừng và chăm sóc quản lý bền vững rừng đã trồng.

- Hỗ trợ các xã tham gia dự án kế hoạch sử dụng đất cấp thôn, xã trong khoảng 3 năm đầu triển khai dự án.

4. Cơ quan và nước viện trợ: Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), CHLB Đức.

5. Cơ quan nhận viện trợ và chủ dự án: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Cơ quan thực hiện dự án: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ quý II năm 2002 đến quý II năm 2008.

8. Tổng kinh phí của dự án: 9.325.932,93 euro, trong đó:

- Chính phủ CHLB Đức viện trợ không hoàn lại: 7.669.378,22 euro

- Vốn đối ứng của Việt Nam:1.656.554,71 euro, tương đương 21,38 tỷ VNĐ, phân chia cho các đơn vị như sau:

+ Tỉnh Thanh Hoá: 9.734.300.000 VNĐ,

+ Tỉnh Nghệ An: 9.821.420.000 VNĐ,

+ Ban quản lý dự án Trung ương: 1.827.880.000 VNĐ.

9. Các nội dung đầu tư chủ yếu:

- Dự án sẽ hỗ trợ các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, cung cấp vật tư cho trồng rừng và giúp đỡ nông dân sử dụng đất có hiệu quả.

- Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân tham gia dự án thông qua sổ tài khoản tiền gửi do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quản lý để tài trợ cho hoạt động trồng rừng.

- Quản lý và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động của dự án.

10. Địa bàn thực hiện dự án: 33 xã thuộc 8 huyện của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An triển khai thực hiện dự án trồng rừng nói trên, đảm bảo tuân thủ các quy chế hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Uỷ ban nhân dân hai tỉnh cùng với Ban Quản lý các dự án Trung ương cần xem xét điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện lập địa, mục tiêu kinh tế, kế hoạch sử dụng diện tích đất trống đồi trọc của địa phương và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành; quan tâm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào vùng dự án, đặc biệt là sản xuất giống mới bằng công nghệ mô, hom: kết hợp áp dụng quy trình trồng rừng thâm canh.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cùng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm phần vốn đối ứng của phía Việt Nam để thực hiện dự án.

Điều 4. Giao Bộ Ngoại giao uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký kết văn bản Hiệp định tài chính và Bản Thoả thuận riêng về dự án với phía CHLB Đức.

Điều 5. Cho phép dự án mua sắm 12 xe ô tô, trong đó có 4 xe ô tô 2 cầu và 8 xe Pickup bán tải 2 cầu. Phương thức mua sắm tiến hành trên cơ sở đấu thầu cạnh tranh sau khi so sánh ít nhất 3 đơn chào hàng trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo giá cả phù hợp và đạt yêu cầu về chất lượng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 02/08/2002 về đầu tư trồng rừng ở các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An do Chính phủ CHLB Đức viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217