Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 604/2000/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 1999 tại Quyết định 11405/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 604/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 05/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 604/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT NĂM 1999 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 11405/QĐ-UB 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 1994;
Căn cứ Quyết định số: 1405/QĐ-UB ngày 15/11/1999 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB và Danh mục dự án đầu tư tại Quyết định số: 1129/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số: 174/TT-KH&ĐT ngày 29/5/2000,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn XDCB các dự án thuộc chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tại Quyết định số: 1405/QĐ-UB ngày 15/11/1999 như sau:

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch tại QĐ 1405/QĐ-UB

Nay điều chỉnh là

1

Dự án cấp nước SH xã Đổng Xá - Na Rì

870 triệu đồng

792 triệu đồng

2

Dự án cấp nước SH xã Văn Minh - Na Rì

502 triệu đồng

623 triệu đồng

3

Dự án cấp nước SH xã Nguyên Phúc - Bạch Thông

681 triệu đồng

758,2 triệu đồng

4

Dự án cấp nước SH xã Hữu Thác - Na Rì

550 triệu đồng

476 triệu đồng

5

Quy hoạch cấp nước SH và VSMT

500 triệu đồng

453,8 triệu đồng

6

Dự phòng

87 triệu đồng

 

 

Tổng số

3.190 triệu đồng

3.103 triệu đồng


Điều 2.
Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT Bắc Kạn có trách nhiệm căn cứ kế hoạch vốn được điều chỉnh tại điều 1, tổ chức thanh quyết toán các công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h)
- Lưu VT-TH-XDCB-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
La Thị Thính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 604/2000/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 1999 tại Quyết định 11405/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status