Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 02/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
****

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
******

Số : 53/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ điều 29, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08/08/2001;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1 - Ban hành  kèm theo quyết  định này:

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

1.1.  Thuốc sử dụng trong Nông nghiệp :

1.1.1. Thuốc trừ sâu: 131 hoạt chất với 424 tên thương phẩm,

1.1.2. Thuốc trừ bệnh hại cây trồng: 99 hoạt chất với 313 tên thương phẩm,

1.1.3. Thuốc trừ cỏ: 84 hoạt chất với 222 tên thương phẩm,

1.1.4. Thuốc trừ  chuột: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm,

1.1.5. Chất điều hoà sinh trưởng cây trồng: 20 hoạt chất với 37 tên thương phẩm.

1.1.6. Chất dẫn dụ côn trůng: 01 hoạt chất với 02 tên thương phẩm.

1.1.7. Thuốc trừ  ốc sęn: 01 hoạt chất với 06 tên thương phẩm.

1.1.8. Chất hỗ trợ (chất trải): 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

1.2. Thuốc trừ mối: 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm.

1.3. Thuốc bảo quản lâm sản: 04 hoạt chất với 05 tên thương phẩm.

1.4. Thuốc khử trůng kho: 05 hoạt chất với 05 tên thương phẩm.

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam (có danh mục  kèm theo) gồm:

2.1. Thuốc hạn chế sử dụng trong Nông nghiệp:

2.1.1. Thuốc trừ sâu: 07 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

2.1.2. Thuốc trừ bệnh hại cây trồng: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

2.1.3. Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất với 03 tên thương phẩm.

2.2. Thuốc trừ  mối: 02 hoạt chất với 02 tên thương phẩm.

2.3. Thuốc bảo quản lâm sản: 05 hoạt chất với 05 tên thương phẩm.

2.4. Thuốc khử trůng kho: 03 hoạt chất với 09 tên thương phẩm.

3. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam (có danh mục  kèm theo) gồm:

3.1. Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 20 hoạt chất

3.2. Thuốc trừ bệnh hại cây trồng: 06 hoạt chất

3.3. Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất

3.4. Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều băi bỏ.

Điều 3: Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm quy định về sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam .

Điều 4: Ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ-Chất lượng sản phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và  các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng


DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số: của 53/2003/QĐ-BNN-BVTV ngày 02 /4/ 2003 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TÊN CHUNG (COMMON NAMES) - TÊN THƯƠNG PHẨM ( TRADE NAMES)

 

 Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản 

 

1

Aldrin ( Aldrex, Aldrite ...)

 

2

BHC, Lindane (Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor, Carbadan 4/4G;
Sevidol 4/4G ..)

 

3

Cadmium compound (Cd)

 

4

Chlordance (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor ...)

 

5

DDT ( Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane ...)

 

6

Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox ...)

 

7

Eldrin (Hexadrin ...)

 

8

Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox ...)

 

9

Isobenzen

 

10

Isodrin

 

11

Lead compound (Pb)

 

12

Methamidophos: (Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 EC, 70 SC, Monitor 50 EC, 60 SC, Isometha 50 DD, 60 DD, Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC ,...)

 

13

Methyl Parathion ( Danacap M25, M40; Folidol - M50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofator 50 EC ...)

 

14

Monocrotophos: (Apadrin 50SL, Magic 50 SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515 DD, ...)

 

15

Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos ...)

 

16

Sodium Pentachlorophenate monohydrate (Copas NAP 90 G, PDM 4  90 bột, P-NaF 90 bột, PBB 100 bột)

 

17

Pentachlorophenol (CMM 7 dầu lỏng, dầu trừ mối M-4 1.2 lỏng)

 

18

Phosphamidon ( Dimeccron 50 SWC/DD)

 

19

Polychlorocamphene ( Toxaphene, Camphechlor ...)

 

20

Stroban ( Polychlorinate of camphene)

 

  Thuốc trừ bệnh hại cây trồng

 

1

Arsenic compound (As) except Dinasin

 

2

Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP,...)

 

3

Captafol (Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP, ...)

 

4

Hexachlorobenzene (Anticaric, HCB...)

 

5

Mercury compound (Hg)

 

6

Selenium compound (Se)

 

 Thuốc trừ chuột

 

 1

Talium compound (TI)

 

 Thuốc trừ chuột

 

1

2.4.5 T (Brochtox, Decamine, Veon ...)

Ghi chú:

Các chế phẩm có chứa Pentachlorophenol, sodium Pentachlorophenate đã được gia công, chế biến tại Việt Nam được tiếp tục sử dụng để tránh ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường..

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2003/QĐ-BNN ngày 02/04/2003 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.833

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!