Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 407-CT năm 1991 về việc chuyển giao và đổi tên rừng cấm quốc gia Ba Vì do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 407-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 407-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI TÊN RỪNG CẤM QUỐC GIA BA VÌ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ Điều 10, 11 và Điều 31 Luật bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của Bộ Lâm nghiệp (tờ trình số 1642-TCLĐ ngày 21 tháng 8 năm 1991), của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội (công văn số 1516-CV/UB ngày 27 tháng 8 năm 1991) và của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (công văn số 103-CV/UB ngày 28 tháng 11 năm 1991),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý để Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển giao cho Bộ Lâm nghiệp trực tiếp quản lý rừng cấm quốc gia Ba Vì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1992.

Việc bàn giao phải tiến hành khẩn trương theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Đổi tên "Rừng cấm quốc gia Ba Vì" thành "Vườn quốc gia Ba Vì" trực thuộc Bộ Lâm nghiệp.

Địa điểm và phạm vi quản lý, chức năng nhiệm vụ, chương trình hoạt động của vườn quốc gia Ba Vì; các hạng mục công trình, vốn đầu tư và nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản vườn quốc gia Ba Vì như quy định đối với Rừng cấm quốc gia Ba Vì Hà Nội, tại Quyết định số 17-CT ngày 16-1-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Bộ Lâm nghiệp là chủ quản đầu tư chịu trách nhiệm:

Tổ chức chỉ đạo thiết kế, thi công xây dựng các công trình cụ thể phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây xác định cụ thể ranh giới của vườn và ranh giới vùng đệm trên bản đồ và trên thực địa.

Điều 4. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Lâm nghiệp tiến hành xác định cụ thể ranh giới của vườn và ranh giới vùng đệm trên bản đồ và trên thực địa.

Tuyên truyền giáo dục nhân dân trong vùng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ vườn quốc gia Ba Vì.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Lâm nghiệp, Tài chính, Xây dựng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 407-CT năm 1991 về việc chuyển giao và đổi tên rừng cấm quốc gia Ba Vì do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185