Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 387/2001/QĐ-TCĐC về mẫu ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp toạ độ Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Số hiệu: 387/2001/QĐ-TCĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chính Người ký: Đặng Hùng Võ
Ngày ban hành: 29/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 387/2001/QĐ-TCĐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 387/2001/QĐ-TCĐC NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GHI CHÚ ĐIỂM TỌA ĐỘ CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ MẪU PHIẾU CUNG CẤP TOẠ ĐỘ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 23/4/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính;
Căn cứ Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ Quốc gia VN-2000;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo đạc Bản đồ và Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ tư liệu Địa chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này mẫu Ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp toạ độ Nhà nước áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2. Các mẫu này thay thế các mẫu ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp tọa độ Nhà nước đã ban hành trước đây, có hiệu lực từ ngày 15/11/2001.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đo đạc Bản đồ có trách nhiệm hướng dẫn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ tư liệu Địa chính có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Đặng Hùng Võ

(Đã ký)

 

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

Trung tâm Thông tin - Lưu trữ

Tư liệu Địa chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU CUNG CẤP TOẠ ĐỘ NHÀ NƯỚC

(Hệ toạ độ VN-2000)

Cung cấp tài liệu cho ông (bà):

Đơn vị:

Địa chỉ:

Theo giấy giới thiệu hoặc Công văn số:..... Ngày:..... Hoá đơn số:......

STT

Tên điểm

Số hiệu điểm

Cấp hạng

Toạ độ

Độ cao trắc địa H (m)

Độ cao thuỷ chuẩn tạm thời h (m)

Ghi chú

 

 

 

 

Vĩ độ

Kinh độ

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cấp

Người kiểm tra

Ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

 

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

Trung tâm Thông tin - Lưu trữ

Tư liệu Địa chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU CUNG CẤP TOẠ ĐỘ NHÀ NƯỚC

(Hệ toạ độ VN-2000)

Cung cấp tài liệu cho ông (bà):

Đơn vị:

Địa chỉ:

Theo giấy giới thiệu hoặc Công văn số:.... Ngày:.... Hoá đơn số:....

Ghi chú:

Ellipsold: WGS - 84

Lưới chiếu: UTM

Loại múi chiếu: 6 độ. Hệ số không - 0.9996

Kinh tuyến Trung ương: 1056 với múi chiếu 48. 1116 với múi chiếu 49

STT

Tên điểm

Số hiệu điểm

Cấp hạng

Toạ độ

Độ cao trắc địa H (m)

Độ cao thuỷ chuẩn tạm thời h (m)

Ghi chú

 

 

 

 

X(m)

Y(m)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cấp

Người kiểm tra

Ngày... tháng.... năm.....

Thủ trưởng đơn vị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 387/2001/QĐ-TCĐC ngày 29/10/2001 về mẫu ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp toạ độ Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195