Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/1998/QĐ-TTg chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 38/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 16/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH ĐỒNG NAI, LÂM ĐỒNG, BÌNH PHƯỚC CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993,
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại công văn số 4734 NN-KH/Tr ngày 23 tháng 12 năm 1997), đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng (Công văn số 768/CV-UB ngày 19 tháng 5 năm 1997), Đồng Nai (Công văn số 3423/UBT ngày 7/8/1997), Bình Phước (Công văn số 751/CV-UB ngày 20 tháng 5 năm 1997)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Tổng diện tích Vườn Quốc gia Cát Tiên là: 73.878 ha bao gồm:

- Khu Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý có diện tích là: 38.100 ha

- Khu Tây Cát Tiên thuộc tỉnh Bình Phước quản lý có diện tích là: 5.143 ha

- Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý, có diện tích là: 30.635 ha.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng: đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, vốn, bộ máy quản lý, lao động... của Vườn quốc gia Cát Tiên cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bộ Tài chính có trách nhiệm ghi tăng - giảm vốn, tài sản giữa bên nhận và bên giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/1998/QĐ-TTg chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status