Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3589/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3589/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 16/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3589/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2016 CÔNG TRÌNH: HỒ YÊN MỸ, HUYỆN TĨNH GIA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 784/SC-KT ngày 13/7/2016 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ (kèm theo phương án) và Kết quả thẩm định số 2018/SNN&PTNT-TL ngày 11/7/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

1.1. Hồ Yên Mỹ:

- Là hồ điều tiết nhiều năm; công trình cấp II.

- Diện tích tưới: 5.840 ha của huyện Tĩnh Gia và Nông trường Yên Mỹ.

- Cắt giảm 50% tổng lượng lũ của sông Thị Long với tần suất P= 1%.

- Cấp nưc cho Khu công nghiệp Nghi Sơn với công suất 55.000 m3/ngày-đêm.

- Diện tích lưu vực: 137 km2.

- MNDBT: s(+20.36) m, ứng với dung tích WBT = 87,13x106m3.

- MNLTK: s(+23.03) m, ng với dung tích WSC = 124,51x106m3.

- MNLKT: s(+23.75) m, ứng với dung tích WSC = 136,75x106m3.

- MNC: s(+8.45) m, ứng với dung tích WC = 2,85x106m3.

- Đập chính dài 715 m, chiều rộng đỉnh đập B = 5 m; cao trình đỉnh đập (+24.50) m; cao trình đỉnh tường chắn sóng (+25.30) m.

- Đập phụ dài 1.147 m, chiều rộng đỉnh đập B = 7 m; cao trình đỉnh đập (+24.50) m; cao trình đỉnh tường chắn sóng (+25.30) m.

- Tràn xả lũ: Tràn xả sâu 3 cửa, kích thước (bxh)= (6x3,86) m; cao trình ngưỡng tràn (+16.50) m, cao trình đỉnh cửa điều tiết (+20.36) m; cửa van cung, vận hành bằng pittông thủy lực; phai phụ bng thép thả bằng tời trên xe phai; Qtràn= 454 m3/s.

- Cống lấy nước đập chính (bxh) = (1,7x2) m, cao độ đáy tại tháp cống (+6.00) m, Qtưới= 7,8 m3/s; cửa van phẳng thượng lưu, vận hành bằng vít đóng mở V50.

- Cống lấy nước đập phụ Φ 40 cm, cao độ đáy tại tháp cống (+14.25) m, cửa van phng thượng lưu, vận hành bằng vít đóng mở V2.

1.2. Hồ Bòng Bòng: Hồ nối tiếp hạ lưu hồ Yên Mỹ.

- Đập chính dài 650 m; cao trình đỉnh đập (+10.50) m.

- Đập phụ dài 1.200 m; cao trình đỉnh đập (+10.50) m.

- Tràn xả lũ chiều rộng tràn B = 340 m; cao trình ngưỡng tràn (+8.50) m; Qtràn = 454 m3/s.

- Cống ly nước có cao độ đáy cống (+6.00) m, cửa van phng thượng lưu, vận hành bằng vít đóng mở V10.

2. Phương án phòng chống lụt bão:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình, an toàn sản xuất, an toàn dân sinh kinh tế vùng hạ du.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa lũ:

Theo Quy trình vận hành điều tiết hồ Yên Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Chủ tịch UBND tnh và phương án trữ nước của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, đảm bảo an toàn hồ chứa và phục vụ sản xuất đến cao trình (+18.50) m.

2.3. Các cấp mực nước báo động mực nước chống lũ hồ:

- Báo động cấp I: MN hồ s(+18.50)m.

- Báo động cấp II: MN hồ s(+20.36) m.

- Báo động cấp III: MN hồ s(+23.03) m.

2.4. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình:

a) Một số tình huống sự cố có thể xảy ra:

- Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hòa thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

- Trong trường hợp có nước thấm ra mái, chân mái hạ lưu hoặc xuất hiện mạch đùn, mạch sủi có nước đục chảy ra.

- Xói lùng dọc thân cống lấy nước qua thân đập, hoặc hai vai đập.

- Nếu có tổ mối lớn do kiểm tra không phát hiện được còn tiềm ẩn trong thân đập làm cho nước thm qua gây ra sự cố.

- Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa và có mưa to phải đóng cống nhưng cánh cửa kẹt không xuống được.

- Trường hợp các tình huống trên sau khi sử dụng mọi biện pháp để khc phục ngay giờ đầu nhưng vẫn có nguy cơ phát triển gia tăng, có nguy cơ mất n định cho đập và có khả năng vđập.

b) Biện pháp xử đi với các tình huống xảy ra:

Thống nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án PCLB công trình hồ Yên Mỹ năm 2016 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập.

2.5. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

a) Vật tư dự phòng ti công trình:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT

Tên vt tư

ĐVT

Đã có

Bổ sung

Ghi chú

1

Đá hộc

m3

148,4

 

Ti chân công trình

2

Đá 1x2

m3

22

 

3

Đá 4x6

m3

14,5

 

4

Cát

m3

102,0

 

5

Rọ thép

cái

238

 

Tại kho của công trình

6

Bao tải

cái

4.118

 

7

Cc tre

cọc

1.204

 

8

Vồ gỗ (có cán)

cái

10

 

9

Phao cứu sinh

cái

9

 

10

Áo phao

cái

5

 

Tại kho của công trình

11

Cuốc bàn (có cán)

cái

30

 

12

Xẻng (có cán)

cái

30

 

13

Dao cht

cái

20

 

14

Cuốc chim

cái

5

 

15

Đèn bão

cái

8

 

16

Đèn ắc quy

cái

 

3

17

Xăng dầu

cái

 

50

18

Máy phát điện

lít

 

1

19

Loa tay

cái

1

 

b) Vật tư dự phòng trong dân:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập kế hoạch vật tư dự phòng trong dân, giao Ban Chỉ huy PCLB hồ Yên Mỹ phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống đphân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chun bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

c) Nhân lực ứng cứu:

Ban Chỉ huy PCLB hồ Yên Mỹ xây dựng phương án phối hợp cụ thvới Ban Chỉ huy PCTT các xã Các Sơn, Hùng Sơn, Ngọc Lĩnh, Yên Mỹ, Công Bình và Nông trường Yên Mỹ chuẩn bị đầy đủ lc lượng, phương tiện thường trực để xử lý khi xảy ra các tình huống.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy PCLB hồ Yên Mỹ thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình trước mùa lũ theo quy định tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống để triển khai và phân công cụ thể cho từng đơn vị, thành viên và các xã trong khu vực theo phương án PCLB cụ thể, chi tiết với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, kỹ thuật tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ;

Tổ chức cho các xã, các đơn vị có liên quan quán triệt nội dung Phương án đsẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

- UBND các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống có phương án cụ thể tổ chức lực lượng nhân công thường trực ứng cứu kịp thời theo phương án đề ra.

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; khn trương sửa chữa, khc phục các hư hỏng của công trình còn tn tại theo kế hoạch của Công ty và báo cáo kiểm tra công trình trước mùa lũ năm 2016; chun bị vật tư dự phòng tại công trình; vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt; theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; vận hành thử cửa van cung bằng điện lưới và máy phát điện dự phòng trước mỗi trận lũ về; là cơ quan thường trực trong công tác PCLB công trình hồ Yên Mỹ; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Phương án về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp, các ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Yên Mỹ, Chủ tịch UBND các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3589/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74