Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 333/QĐ-BVTV năm 2010 ban hành tiêu chuẩn cơ sở về thuốc bảo vệ thực vật do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 333/QĐ-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Bùi Sỹ Doanh
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 333/QĐ-BVTV

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 và Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật.
Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học Công nghệ Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành 08 tiêu chuẩn cơ sở về thuốc bảo vệ thực vật như sau:

TCCS 01: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 02: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Mancozeb - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 03: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fenoxanil - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 04: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Metalaxyl - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 05: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Thiacloprid - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 06: 2009/BVTV

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Metalaxyl - M - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCCS 07: 2009/BVTV

Quả - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Prochloran - Phương pháp sắc ký khí.

TCCS 08: 2009/BVTV

Trà - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Tebuconazole - Phương pháp sắc ký khí

Điều 2. Các đơn vị thuộc Cục, Chi cục bảo vệ thực vật các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các thành viên Hội đồng KHCN Cục
- Lưu KH, VT.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Bùi Sỹ Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 333/QĐ-BVTV năm 2010 ban hành tiêu chuẩn cơ sở về thuốc bảo vệ thực vật do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.949
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248