Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 332/QĐ-TTg về phê duyệt Dự án VIE/01/G35 - Bảo tồn tại chỗ một số nhóm cây trồng bản địa và họ hàng hoang dại của chúng tại Việt Nam do GEF/UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 332/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VIE/01/G35 - "BẢO TỒN TẠI CHỖ MỘT SỐ NHÓM CÂY TRỒNG BẢN ĐỊA VÀ HỌ HÀNG HOANG DẠI CỦA CHÚNG TẠI VIỆT NAM" DO GEF/UNDP TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2495 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án VIE/01/G35 - "Bảo tồn tại chỗ một số nhóm cây trồng bản địa và họ hàng hoang dại của chúng tại Việt Nam" do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cùng một số dự án song hành do các tổ chức nước ngoài điều hành như Chương trình Hợp tác song phương Bỉ - Việt Nam (ABOS), Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế của Australia (ACIAR), tổ chức Mcknight Foundation và Viện nghiên cứu Tài nguyên Di truyền Thực vật Quốc tế (IPGRI) đóng góp cho Dự án.

- Tên Dự án: Bảo tồn tại chỗ một số nhóm cây trồng bản địa và họ hàng hoang dại của chúng tại Việt Nam.

- Mã số: VIE/01/G35:

- Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Viện Di truyền Nông nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 năm 2002 đến tháng năm 2005.

- Tổng kinh phí của Dự án: 3.903.430 USD, trong đó:

+ GEF tài trợ thông qua UNGP 904.000USD.

+ Đóng góp của các dự án song hành: 1.565.200 USD, trong đó:

* ABOS đóng góp: 306.000 USD,

* ACIAR đóng góp: 450.200 USD,

* IPGRI đóng góp: 109.000 USD,

* Quỹ McKnight Foundation đóng góp: 700.000 USD

+ Vốn đối ứng của Chính phủ (bằng hiện vật): 1.434.230 USD.

- Mục tiêu tổng thể: Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp có ý nghĩa toàn cầu của 06 nhóm cây trồng quan trọng (lúa, khoai sọ, nhãn, vải, chè cây ăn quả có múi và đậu), gồm các loài cây bản địa và họ hàng hoang dại của chúng ở 3 vùng sinh thái địa lý: Vùng núi phía Bắc, vùng Trung du và vùng núi phía Tây bắc Việt Nam. Các loài cây này sẽ được bảo vệ thông qua việc giảm thiểu các mối đe doạ đối với tính đa dạng sinh học nông nghiệp tại các vùng dự án, bảo tồn sự đa dạng di truyền của chúng và qua đó đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

- Mục tiêu ngắn hạn các loài bản địa và họ hàng hoang dại của 06 nhóm cây nêu trên được bảo tồn tại các vùng nông lâm nghiệp có sự phát triển năng động; nhân rộng các mô hình quản lý gen (GMZ) dựa trên cơ sở tham gia của cộng đồng; tạo ra môi trường lợi thế cho bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp.

Điều 2. Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ký và chủ trì triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 07/05/2002 về phê duyệt Dự án VIE/01/G35 - Bảo tồn tại chỗ một số nhóm cây trồng bản địa và họ hàng hoang dại của chúng tại Việt Nam do GEF/UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219