Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3135/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3135/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG TÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (viết tắt là Văn phòng biến đổi khí hậu) là tổ chức chuyên trách, giúp việc Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ.

Văn phòng biến đổi khí hậu được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ:

Văn phòng biến đổi khí hậu có trách nhiệm tổ chức phục vụ các hoạt động cho việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng biến đổi khí hậu có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các bộ phận giúp việc, cụ thể:

a) Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và Phó Chánh văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Nhân viên tại Văn phòng:

- Nhân viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: Bố trí 02 chuyên viên thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Nhân viên làm việc theo chế độ chuyên trách: Bố trí 02 biên chế sự nghiệp tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường để làm nhiệm vụ theo chế độ chuyên trách.

Việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ (hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban trong trường hợp được ủy quyền).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3135/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 về thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56