Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 17/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN

Căn cứ Điều 28,29, 30,31 Luật Di sản văn hoá.
Căn cứ Nghị định số 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá -Thông tin.
Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia TỪ ĐƯỜNG HỌ MẠC XÃ NGŨ ĐOAN, HUYỆN KIẾN THUỴ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai trong khu vực di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 1, 4.
- Công Báo .
- BT Hải Phòng.
- LưuVP-Cục BTBT( 3b)


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
 Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2002/QĐ-BVHTT ngày 17/09/2002 về việc Xếp hạng di tích quốc gia TỪ ĐƯỜNG HỌ MẠC XÃ NGŨ ĐOAN, HUYỆN KIẾN THUỴ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!