Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2232/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2232/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2232/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư "Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn", gồm các thành viên sau:

1. Ông Vũ Văn Thặng, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi, Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Quốc Hưng, Phó chánh Văn phòng Chương trình MTQG nước sạch & VSMT nông thôn, Phó tổ trưởng;

3. Bà Hà Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng, Trung tâm Quốc gia nước sạch & VSMT nông thôn, thành viên;

4. Bà Trần Thị Thảo Hương, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Cấp thoát nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, thành viên;

5. Bà Lê Hải Vân, cán bộ Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

6. Ông Đặng Khánh, chuyên viên, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

7. Ông Đỗ Mạnh Cường, chuyên viên Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế, thành viên.

8. Bà Trần Lan Anh, chuyên viên, Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch & VSMT nông thôn, thành viên kiêm thư ký;

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo:

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo; trình các đơn vị liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ soạn thảo Thông tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, các ông, bà có tên tại Điều 1 và Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2232/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.916
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137