Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Dự án giảm thiểu rủi ro ngập mặn cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN GIẢM THIỂU RỦI RO NGẬP LỤT CHO NGƯỜI DÂN Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG HÀ THANH VÀ SÔNG KIM, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội ngày 24/12/2010 về việc thực hiện Chương trình mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn 3;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh tại Văn bản số 49/TTr-CCCO ngày 31/7/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 64/TTr-SKHĐT ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án giảm thiểu rủi ro ngập mặn cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Giảm thiểu rủi ro ngập mặn cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu tỉnh.

3. Mục tiêu của dự án:

a. Mục tiêu chung: Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của người dân sinh sống ở các khu dân cư hiện nay trên vùng trữ lũ hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn trong việc thích ứng và khắc phục hậu quả lũ lụt ngày càng nghiêm trọng.

b. Mục tiêu cụ thể: Cung cấp thông tin tức thời về tình trạng ngập lụt trên hệ thống sông Hà Thanh và sông Kôn; xây dựng hệ thống và quy trình cần thiết để cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin về ngập lụt cho người dân ở những vùng trũng thấp của thành phố Quy Nhơn: áp dụng hệ thống ba cấp đã thiết lập cho việc cảnh báo mực nước sông, xây dựng bản đồ ngập cho phường Nhơn Phú và Nhơn Bình; giới thiệu cho người dân sinh sống ở những khu vực dễ bị tổn thương của phường Nhơn Phú và Nhơn Bình về bản đồ hiểm họa và an toàn dựa vào mực nước lũ; tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với ngập lụt của cộng đồng qua việc xây nhà an toàn, cải thiện tiếp cận nước sạch, chuẩn bị kế hoạch ứng phó và nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao kiến thức của cán bộ chính quyền địa phương về các phương án thích ứng với lũ và tính chất nghiêm trọng của lũ ở phường Nhơn Phú và Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

4. Các hợp phần chính của dự án:

- Thu thập và quản lý số liệu tức thời về mực nước lũ;

- Hệ thống thông tin cảnh báo và ứng phó với lũ lụt tại cộng đồng;

- Các biện pháp chuẩn bị ứng phó với lũ lụt tại cộng đồng;

- Tăng cường các biện pháp ứng phó với lũ lụt ở cộng đồng;

- Quản lý dự án.

5. Địa điểm thực hiện: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7. Kinh phí dự án: 476.268USD.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn viện trợ không hoàn lại do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý và thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Dự án giảm thiểu rủi ro ngập mặn cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208