Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2005 về giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 193/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 193/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢI QUYẾT TỒN TẠI DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU NHÀ MÁY BỘT VÀ GIẤY KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.  
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03  tháng 12 năm 2004.  
Căn cứ  Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm  2003.
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3169/CV-BNN-LN ngày 24 tháng 12 năm 2004).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng công ty Giấy Việt Nam được tiếp tục vay vốn để đầu tư chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng đối với 17.000 ha diện tích rừng đã trồng và số diện tích rừng trồng mới đến hết năm 2004 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ chế vay vốn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000-2010.

Điều 2. Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty giấy Việt Nam:

1. Xây dựng Phương án khai thác sử dụng có hiệu quả 17.000 ha diện tích rừng đã trồng và số diện tích rừng trồng mới đến hết năm 2004 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy hoạch, xác định một phần diện tích cần thiết trong số đất đã quy hoạch thuộc Dự án vùng nguyên liệu của Dự án nhà máy bột và giấy Kon Tum hiện chưa trồng rừng (khoảng 41.000 ha); giao Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục trồng rừng nguyên liệu nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng đã trồng thuộc Dự án đạt hiệu quả theo phương án mới được duyệt.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý diện tích đất còn lại, ưu tiên sử dụng các nội dung sau:

1. Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tại vùng trước đây đã quy hoạch trồng cây nguyên liệu giấy theo quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lập dự án khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng sản xuất kinh doanh hoặc trồng cây công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và TNT, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- HĐND, UBND tỉnh Kon Tum
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu NN(5), VT. 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2005 về giải quyết tồn tại Dự án vùng nguyên liệu nhà máy bột và giấy Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status