Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 187-CT năm 1991 triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 187-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 12/06/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HỌACH QUỐC GIA VẾ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao cho Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học Nhà nước:

a) Từng bước triển khai thực hiện "Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững 1991-2000" do Uỷ ban Khoa học Nhà nước soạn thảo với sự tham gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng và thực hiện các kế hoạch về môi trường và phát triển bền vững trong các Bộ, ngành và các địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kêu gọi sự đầu tư, trợ giúp của các nước, các tổ chức quốc tế, khu vực, các tổ chức phi Chính phủ của các nước trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và dự án cụ thể.

Điều 2. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước cần định kỳ 6 tháng một lần báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tình hình thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Trung ương cũng như ở các ngành và các địa phương.

ường và phát triển bền vững 1991-2000" do Uỷ ban Khoa học Nhà nước soạn thảo với sự tham gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng và thực hiện các kế hoạch về môi trường và phát triển bền vững trong các Bộ, ngành và các địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kêu gọi sự đầu tư, trợ giúp của các nước, các tổ chức quốc tế, khu vực, các tổ chức phi Chính phủ của các nước trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và dự án cụ thể.

Điều 3. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước cần định kỳ 6 tháng một lần báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tình hình thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Trung ương cũng như ở các ngành và các địa phương.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187-CT năm 1991 triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77