Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM.

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức. hoạt động và quản lý Hội;
Xét đề nghị của Tổng Hội Địa chất Việt Nam, các hội thành viên chuyên ngành Địa chất, đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Khoa giáo Trung ­ương và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập các Hội chuyên ngành địa chất là thành viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định này được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động của Hội.

Các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định này tự lo liệu kinh phí và ph­ương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định, Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 Đỗ Quang Trung

 

DANH SÁCH

CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM ĐƯỢC BỘ NỘI VỤ CHO PHÉP THÀNH LẬP
(Theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 20/01/2005.

 

1. Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam.

2. Hội Kiến tạo Việt Nam.

3. Hội Đệ tứ - Địa mạo Việt Nam.

4. Hội Khoáng thạch học Việt Nam.

5. Hội Trầm tích Việt Nam.

6. Hội Địa hóa Việt Nam.

7. Hội Địa chất biển Việt Nam.

8. Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam.

9. Hội Đá quý Việt Nam.

10. Hội Địa chất than Việt Nam.

11. Hội Địa chất thủy văn Việt Nam.

12. Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam.

13. Hội Tuyển Khoáng Việt Nam.

14. Hội Công nghệ Khoan khai thác Việt Nam.

(Tổng số 14 Hội).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-BNV ngày 20/01/2005 về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!