Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1771/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do do năm 2009 tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1771/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ DI DÂN KHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT VÀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO NĂM 2009

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ quyết định số 1560/QĐ-TT ngày 02/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do;

Căn cứ công văn số 7801/BKH-KTNN ngày 12/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân cư tự do,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng) từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho Dự án di dân, tái định cư ra khỏi vùng sạt lở bờ sông Đuống thôn Tiêu Xá, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với đơn vị được hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời phải thực hiện việc di dân ra khỏi vùng sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho dân cư tại khu vực phải di dân.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1771/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do do năm 2009 tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208