Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 17/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 20/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên Bộ số 61/2008/TTLB-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã.
Căn cứ Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ - Giải pháp 6 tháng cuối năm 2010 (Văn bản cho phép lùi thời điểm thực hiện nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh số 64/CV-TTr ngày 17 tháng 8 năm 2010).
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 156/TT-NN-PTNT ngày 15 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức của khuyến nông cấp xã

Bố trí tại mỗi xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh một khuyến nông viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Khuyến nông viên cấp xã

1. Chức năng:

Khuyến nông viên cấp xã trực thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND xã ). Khuyến nông viên cấp xã chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã về công tác khuyến nông, đồng thời chịu sự quản lý về nghiệp vụ khuyến nông của Trạm Khuyến nông huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Khuyến nông huyện) và Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Khuyến nông viên cấp xã

a) Hướng dẫn, cung cấp thông tin đến người sản xuất, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiến bộ khoa học và công nghệ; thông tin thị trường, giá cả; phổ biến điển hình trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp;

b) Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập cho người sản xuất;.

c) Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với địa phương, nhu cầu của người sản xuất và chuyển giao kết quả từ mô hình trình diễn ra diện rộng;

c) Tiếp thu và phản ánh lên cấp có thẩm quyền nguyện vọng của nông dân về khoa học công nghệ, cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Tư vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực:

- Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn;

- Tư vấn phát triển, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông lâm sản, thuỷ sản;

- Tư vấn, hỗ trợ cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã;

- Dịch vụ trong các lĩnh vực pháp luật, tập huấn, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường giá cả, xây dựng dự án, cung cấp kỹ thuật, thiết bị và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Khuyến nông huyện và UBND xã giao.

Điều 3. Tiêu chuẩn Khuyến nông viên cấp xã

1. Có trình độ từ trung cấp nông, lâm, ngư nghiệp trở lên và ưu tiên người sản xuất giỏi, tâm huyết, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

2. Có sức khoẻ và khả năng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, có khả năng xây dựng các mô hình trình diễn và tuyên truyền phổ biến thuyết phục nông dân.

3. Có khả năng tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã về công tác khuyến nông và công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp tại cơ sở.

4. Là người không kiêm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở cấp xã.

Điều 4. Chính sách Khuyến nông viên cấp xã

1. Việc chi trả phụ cấp cho Khuyến nông viên cấp xã dựa trên kết quả thực hiện công việc hàng tháng, hàng vụ và kế hoạch khuyến nông đã được UBND xã phê duyệt; Sở Nông nghiệp & Phát triên nông thôn hướng dẫn việc đánh giá xếp loại kết quả công tác của Khuyến nông viên cấp xã.

2. Phụ cấp cho Khuyến nông viên cấp xã do ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm Khuyến nông thực hiện việc chi trả với mức phụ cấp là: 540.000đ/người/tháng (năm trăm bốn mươi ngàn đồng một người một tháng) kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.

3. Trường hợp đặc biệt Khuyến nông viên cấp xã chưa đạt trình độ Trung cấp nông, lâm, ngư nghiệp thì được cử đi học tại các trường đào tạo của tỉnh. Trong thời gian Khuyến nông viên cấp xã được xã cử đi đào tạo để về làm công tác khuyến nông thì không được hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng chế độ của cán bộ xã đi học theo qui định hiện hành của UBND tỉnh.

4. Khuyến nông viên cấp xã, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn hàng năm được tham dự các lớp tập huấn theo các chương trình khuyến nông của tỉnh, của huyện, thành phố. Những ngày dự tập huấn được giữ nguyên phụ cấp và được hưởng chế độ tập huấn do cơ quan tổ chức đài thọ.

Điều 5. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể để các địa phương, đơn vị thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2010/QĐ-UBND thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89