Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2006/QĐ-BTS về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thành Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 17/2006/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 25/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 17/2006/QĐ-BTS

  Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN THÀNH TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM VÀ TƯ VẤN NGHỀ CÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ vào Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ thuỷ sản qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi  Thuỷ sản thành Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá trực thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá  theo như  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản tại Quyết định số 20/2004/QĐ-BTS ngày 30/8/2004 của Bộ trưởng Bộ thuỷ sản về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản trực thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản. Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá có thêm nhiệm vụ:

Thẩm định và xét duyệt các thiết kế kỹ thuật tàu cá; các trang thiết bị an toàn tàu cá và các thiết bị lắp đặt trên tàu đối với các tàu cá thuộc quyền quản lý của Bộ Thủy sản. Thẩm định và xét duyệt các thiết kế kỹ thuật thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn trong ngành Thuỷ sản.

Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá không thực hiện nhiệm vụ thiết kế tàu cá, lập hồ sơ hoàn công tàu cá theo qui định.

Điều 3: Trung tâm được đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất ban đầu theo Báo cáo đầu tư được Bộ Thuỷ sản phê duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5: Các Ông Chánh Văn phòng,Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ và Cục trưởng  Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
Lương Lê Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2006/QĐ-BTS về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thành Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125