Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 146/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật số 102-SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 của Chủ tịch nước quy định quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tành phố Hồ Chí Minh về công nhận Ban vận động thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đơn đề nghị ngày 20 tháng 3 năm 2004 của Ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng Ban vận động thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hố Chí Minh, có sự nhất trí của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Công văn số 245/NN-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố (tờ trình số 136/ TTr-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2004);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh.

Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện của những người hoạt động và quan tâm lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, hậu cần dịch vụ thủy sản để hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhằm xây dựng, phát triển ngành nuôi trồng thủy sản thành phố.

Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự lo liệu theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN
- Ban TCTU- Ban DV TU.
- UBMT TQ.TP
- Ngân hàng NN TP
- Công an TP (PC 13 )
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT,VX
- Tổ CNN, VX
- Lưu (CNN/Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078
DMCA.com Protection Status